Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 40 (december 2012) Nr. 4

Thema: OPBRENGSTGERICHT WERKEN

5 Hoe werk je opbrengstgericht?
THEMA
Denise Bontje, Annika de Haan
Tweemaal per jaargang zal er in HJK een themanummer verschijnen. In deze HJK is voor dit eerste dossier gekozen voor een actueel en veel besproken onderwerp: Opbrengstgericht werken.

6 Wat is opbrengstgericht werken
THEMA
Karin Westerbeek
Tijdens het werken met jonge kinderen ben je zelf ongetwijfeld (on)bewust bezig met de ontwikkeling van de kinderen in je groep. Sinds enkele jaren wordt er echter steeds meer gesproken over het belang van opbrengstgericht werken. Wat houdt opbrengstgericht werken in en hoe ga je ermee om in de praktijk?

12 Betekenisvolle opbrengsten
THEMA
Bea Pompert
Het huidige onderwijs voor jonge kinderen vraagt om systematische aandacht voor activiteiten als lezen, schrijven en rekenen-wiskunde en om het bewaken van de opbrengsten daarvan. Prima, daar kan niemand tegen zijn. Maar aan welke opbrengsten denken we en hoe kan daar op een betekenisvolle manier naar worden toegewerkt?

18 Marcel van Herpen: ‘Niet de opbrengsten, maar het proces staat centraal’
THEMA / INTERVIEW
Annika de Haan
‘Het is een politieke term’, reageert Marcel van Herpen, gevraagd naar de betekenis van opbrengstgericht werken voor het ErvaringsGericht Onderwijs. Voor hem brengt het opbrengstgericht werken een te grote focus op basisvaardigheden als rekenen en taal met zich mee.

22 Opbrengstgericht werken met Piramide
THEMA
Marieke op den Kamp, Irma Koerhuis

Opbrengstgericht werken betekent gericht aan doelen werken die je met je groep wilt bereiken en aansluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Hoe kun je Piramide inzetten om goed opbrengstgericht te werken?

EN VERDER

10 Doe zelf normaal!
GASTCOLUMN
Barry Redeker

28 De hoofdakte-studie en het hoofdakte-examen
UIT DE OUDE DOOS
Mineke van Essen
Vanwege het 40-jarig jubileum plaatsen we dit jaar in enkele nummers een artikel uit de historie van 40 jaar H.J.K. Het artikel van toen wordt van een inleiding voorzien door de auteur of een andere deskundige op het betreffende onderwijsgebied. Wat is er veranderd (of juist niet veranderd) in de loop der jaren.

34 Service voor abonnees

RUBRIEK

11 De schilder die schilderde
AAN DE SLAG!
Erica van de Kerkhof & Karen Leennaerts
Met jonge kinderen kijken naar moderne kunst lijkt ingewikkeld, maar er zijn veel mogelijkheden. het levert mooie gesprekken op en idee‘n om zelf aan de slag te gaan.

16 Drie vakboeken van de maand
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– ‘Kinderen zelfrespect leren’
– ‘Kinderen leren omgaan met boosheid’
– ‘Kinderen sociale vaardigheden leren’

20 Al voorlezend december door!
PRENTENBOEKINDRUK
Suzan van Brussel
– ‘De spiekpietjes’
– ‘Kerst met Vera’
– ‘Zie de maan schijnt door de bomen’
– ‘De kerstwens van sneeuwkonijntje’

27 Boys will be boys
COLUN DONDERSTENEN
Aleid Truijens

28 De hoofdakte-studie en het hoofdakte-examen
UIT DE OUDE DOOS
Mineke van Essen
Een artikel van A.J. Vreugdenhil uit 1974. Vanwege het 40-jarig jubileum plaatst HJK dit jaar in enkele nummers een artikel uit de historie.

32 Journaal
– Rekenen in Sesamstraat
– Nationale Tuinvogeltelling
– Kinderdagverblijf en Piramide
– Prentenboeken voor de tablet
– Omgaan met kindermishandeling
– Taal met Moffel en Pier
– Agenda

34 ‘De grote schaatswedstrijd’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND