Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 40 (april 2013) Nr. 8

Themadossier: DOORGAANDE LIJN

5 Inleiding themadossier
THEMA
Sjoukje Blom, Anneke Elenbaas van Ommen
De doorgaande lijn: dat is de titel van het themadossier in dit nummer van HJK. Het gaat over het belang van het waardborgen van een ononderbroken ontwikkelingslijn van het jonge kind en het biedt voorbeelden van effectief beleid.

6 Een goede overgang naar de basisschool / Samenwerken aan een protocol
THEMA
Anneke Elenbaas van Ommen, Marjan van der Maas
Centraal in het realiseren van de doorgaande lijn van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs staat een ononderbroken ontwikkelingslijn van peuters en kleuters. Hoe kun je hier in de eigen praktijk mee aan de slag gaan?

12 Thematisch en creatief spelen en werken / Doorgaande lijn bij taal- en rekenwiskundige ontwikkeling
THEMA
Marijke Beru, Esther de Boer
In dit artikel laten de auteurs zien hoe je voor peuters en kleuters een thema vanuit een beredeneerd aanbod betekenisvol kunt uitwerken. Het observeren van kinderen is hierbij de basis van het handelen.

18 EŽn pedagogische lijn / Pedagogische tact is pedagogische kracht
THEMA
Kris Verbeeck, Esther de Boer
Wat gebeurt er op pedagogische vlak als kinderen van een veilige thuishaven doorgaan naar kinderopvang, peuterspeelzaal en groep 1,2 en 3 van de basisschool? In hoeverre is er sprake van een doorgaande lijn en hoe zou die er in pedagogisch opzicht uit dienen te zien?

24 Werk aan de winkel! / Over de toekomst van onderwijs aan kleuters
UIT DE OUDE DOOS
Frea Janssen-Vos

In 1986 stond het artikel ‘Werk aan de winkel!’ van Frea Janssen-Vos in HJK. Het lijkt wel alsof er sinds die tijd niets is veranderd. Want ook nu zijn er zorgen over het onderwijs voor kleuters en over het beleid van de overheid.

RUBRIEK

4 ‘De droom van Jane’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND

11 ‘De droom van Jane’
AAN DE SLAG
Esther van de Kerkhof, Karin Leenaerts
Natuur onderzoeken, vastleggen… en erover dromen! Net zoals kleine Jane doet, lang voordat zij als Dr. Goodall in Afrika chimpansees observeert.

16 Alternatieven voor gedragsproblemen
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– Groepsplan Gedrag
– Van pesten naar samenwerken
– Ik ben trots op je!

22 Leren van dieren met angst
PRENTENBOEKINDRUK
Suzan van Brussel
– Big gaat logeren
– Beer op de weg
– Beer komt thuis
– Een grote stap

28 Journaal
– Buitenspelen met Jip en Janneke
– Koningsspelen
– Studiemiddag Doorgaande lijn
– Agenda

29 Kleine loonslaven, vijf dagen onder de pannen
COLUMN DONDERSTENEN
Aleid Truijens
Kleuters hebben recht op plezier, en zelfs op verveling

EN VERDER

30 Neem de tijd voor natuuronderwijs / Kinderen die vragen…
NATUUR & TECHNIEK
Bart de Koning
Aan de basis van elke leerproces liggen vragen. Maar het stellen van vragen kun je moeilijk afdwingen. Als je kinderen de tijd geeft om aan te rommelen, komen hun vragen vanzelf. Hoe kun je dit combineren met natuuronderwijs?

34 Verwacht in HJK
– Investeren in spel en spelen
– Praatplaat op de koelkast
– 40 jaar voor de klas
– Prentenboeken ‘in the picture’