Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 39 (september 2011) Nr. 1

4 Preventie van probleemgedrag bij jonge kinderen (1): Handelingsverlegenheid van leerkrachten
SERIE
Aleid Beets Kessens, Margreet van Oudheusden & Kobi Wanningen
Veel onderbouwleerkrachten geven aan dat er kinderen met ernstig probleemgedrag in de hogere groepen zitten, waarover ze zich ten tijde van de onderbouw al zorgen maakten. Dat is frustrerend. Het geeft hen vaak een machteloos gevoel. Wat hadden zij preventief kunnen doen om probleemsituaties te voorkomen?

8 Spelen in het groen
VERSLAG CONFERENTIE
Greet Caminada
In het voorjaar van 2011 verzamelde zich in het Natuurmuseum van Tilburg een bont gezelschap. Leidsters uit de kinderopvang, bewegingsdocenten, onderwijsondersteuners, ecologisch pedagogen, leerkrachten en vertegenwoordigers van natuurverenigingen woonden de conferentie ‘Laat ze buitenspelen’ bij over spelen in het groen.

11Het grootste risico is alle risico vermijden”
INTERVIEW
Erno Mijland
Interview met Helen Tovey. Ze vindt openbare speelruimtes voor jonge kinderen te plat en te saai, er wordt te veel plastic gebruikt en de vele veiligheidsvoorzieningen halen alle uitdaging weg.

14 Empathie
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden
Empathie is geen eigenschap voor softies. In een maandelijkse column bespreekt pedagoog en docent Margreet van Oudheusden dilemma’s uit de onderwijspraktijk en houdt zij leerkrachten in de onderbouw een spiegel voor.

15 Ensor, de grote maskerade
AAN DE SLAG
In deze rubriek staat steeds een boek centraal waaruit leerkrachten idee‘n kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema. Dit keer: ‘Ensor, de grote maskerade’ van Marije Tolman.

16 Superhelden!
PRENTENBOEKINDRUK
Mathieu van Meer
Van woensdag 5 tot en met zaterdag 15 oktober 2011 vindt de 57e Kinderboekenweek plaats. Het thema dit jaar is `Superhelden! – Over dapper durven zijn’.

18 Een gezamenlijk pedagogisch kader
SCHOOL EN BUITENSCHOOLSE OPVANG
Liesbeth Schreuder
Buitenschoolse opvang (bso) en de basisschool hebben inhoudelijk steeds meer met elkaar te maken. Op het pedagogisch-didactische terrein kan de samenwerking heel vruchtbaar zijn. Hierbij kan het net verschenen ‘Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar’ een rol spelen.

23 ‘De kast van Stien’
VERS VAN DE PERS
Herbert Mouwen
De jonge dichteres Reine Reine De Pelseneer en haar zus Leen De Pelseneer (illustrator) laten ons kijken in de speelgoedkast van Stien.

24 Wat is de invloed van een educatief computerspel?
COMPUTERS & LEERGEDRAG VAN JONGE KINDEREN
Baukje Veenstra, Paul van Geert & Bieuwe van der Meulen
In het voorschoolse onderwijs wordt volop gebruik gemaakt van computers, met name ter bevordering van de taalontwikkeling van jonge kinderen. Zijn educatieve computerspellen geschikt om peuters effectief leergedrag aan te leren? Is instructie binnen computerspellen net zo effectief als instructie van een leidster of leerkracht?

28 Het leven als kleuter in Ghana
ONDERWIJS IN AFRIKA
Maike Westland
De verschillen in het kleuteronderwijs tussen Nederland en Ghana zijn groot. Een verhaal over vrijwilligerswerk in Kokobeng.

32 Journaal
Meidenvenijn
.
– Begrijpend luisteren: HCO tipboekje ‘Spits je oren!’
– Meertaligheid
– Hooggevoeligheid
– Bouwen aan je groep
– Leve het jonge kind!
– Agenda

34Juffrouw van Zanten en de zeven rovers’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND