Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 39 (oktober 2011) Nr. 2

4 Nieuwe taal leren
COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN – Groep 1, 2 en 3
Emmanuelle Le Pichon Vorstman
Bestaat er een verschil tussen kinderen die vanaf hun geboorte twee talen leren en kinderen die op latere leeftijd een vreemde taal leren? Bij kinderen vanaf vier jaar nemen de mogelijkheden tot zelfreflectie en zelfbewustzijn snel toe. Als kinderen dan een nieuwe taal leren, doen ze een bewuste taal-leerervaring op . De auteur onderzocht hiervan het effect.

8 Zorgvuldig omgaan met pesten
VAKTHERAPEUT
Greet Caminada, Marcella Klamer
Kinderen die gepest worden, ervaren vaak jarenlang of zelfs levenslang de psychische gevolgen hiervan. Ook op scholen in de schoolomgeving wordt regelmatig gepest. Leerkrachten spelen een sleutelrol in de aanpak van pesten en vrijwel iedere school heeft tegenwoordig een pestprotocol. Hoe kan een vaktherapeut beeldend hierin een rol spelen.

12 Preventie van probleemgedrag bij jonge kinderen (2): Probleemgedrag: wat is dat eigenlijk?
SERIE
Margreet van Oudheusden, Aleid Beets kessens, Kobi Wanningen
Wat is probleemgedrag eigenlijk? En hoe ontstaat het? Wat kan er achter bepaald gedrag zitten? Aan de hand van deze vragen zetten de auteurs in dit artikel de meest recente inzichten uit de literatuur op een rij, steeds ge•llustreerd met herkenbare praktijkvoorbeelden. Dit is het tweede artikel in de serie: ‘Preventie van probleemgedrag bij jonge kinderen’.

24 Democraatjes in de dop
SAMENLEVING
Leo Pauw, Anke van Keulen
Werken met kinderen betekent automatisch ook opvoeden. Dat is goed voor de ontwikkeling van het kind, goed voor het klimaat in de school en goed voor onze samenleving. Hoe kun je met jonge kinderen al werken aan de voorbereiding op deelname aan onze democratische samenleving.

EN VERDER

18 Z— doe IK dat: Een fotoboek maken
Mieke van der Greft, Cobi Boomsma, Marijke Kuijten
Op basisschool De Havenrakkers in Broek in Waterland staat een standaard in de gang met daarop een fotoboek van de klas. Wat begon als een aardig idee, groeide uit tot een divers logboek van een schooljaar. Wat is de betekenis van een fotoboek van de klas voor kinderen, ouders en voor de leerkracht zelf?

29 Spelend leren en lerend spelen
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Sieneke Goorhuis
De inhoud van het februarinummer van HKJ (38 (6), 2011) bracht mij volledig in verwarring. Er stonden bijdragen in die benadrukten dat een programmatische aanpak voor peuters en kleuters zeer goed was (Judi Mesman, ‘Oud geleerd is jong gedaan’) en bijdragen waarin het vrije spel werd gepromoot (Ad van der Heijden, ‘Spel of schoolse vaardigheden?’). Wat moeten we toch met onze eigen kinderen? Wat zegt wetenschappelijk onderzoek hierover?

RUBRIEKEN

11 Spookjes, licht en donker, groot en klein
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
In deze rubriek staat steeds centraal waaruit leerkrachten idee‘n kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema.

16 Evidence Based?
GASTCOLUMN
Erik Vos

17 BOEKINDRUK
Jan de Bas
Drie besprekingen van boeken over de betekenis van het brein: bepaalt het brein al het menselijk gedrag, ook dat van jonge kinderen?
– ‘Het liefdevolle brein’
– ‘Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst’
– ‘Het kinderbrein’

23 Zapkleuters
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden
In een maandelijkse column bespreekt pedagoog en docent Margreet van Oudheusden dilemma’s uit de onderwijspraktijk en houdt zij leerkrachten in de onderbouw een spiegel voor.

32 Journaal
– Spelen is een kunst
– Natuurlijk materiaal
– Rekenactiviteiten: Werkmap Gecijferd bewustzijn (CPS)
– Kleuterportaal
– Kleurplaat IJsbeer
– Friemelen
– Agenda

34 ‘Ik ben de baas’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND