Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 39 (januari 2012) Nr. 5

4 Taal en inlevingsvermogen
Hannah de Mulder
Jonge kinderen moeten leren om te begrijpen wat er in en ander omgaat. Dit artikel beschrijft de rol van taal bij deze ontwikkeling. Onderzoek toont aan dat de talige ontwikkeling van het kind belangrijk is voor de ontwikkeling van het inlevingsvermogen.

8 Inspelen op nieuwsgierigheid (2)
Cobi Boomsma, Wieke Bosch
Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig. In dit tweede deel van het tweeluik over nieuwsgierigheid bij jonge kinderen gaan de auteurs in op de rol van de leerkracht. Wat kun je als leerkracht doen om in te spelen op de nieuwsgierigheid van kinderen? Hoe bevorder je hun nieuwsgierigheid.

12 Toetsen bij kleuters
Marieke op den Kamp, Irma Koerhuis, Nienke Lansink
Kleutertoetsen zijn bedoeld om kinderen te volgen in hun ontwikkeling. met een goed beeld van de vaardigheid van kinderen kun je je onderwijsaanbod hier beter op afstemmen. Dit artikel toont hoe je kunt omgaan met het toetsen van kleuters en wat een toetsresultaat betekent.

EN VERDER

16 Wiskunde A met jonge kinderen
ONTLUIKENDE GECIJGERDHEID
JosŽ Hillen, Lia van Haren
Als een juf aan de kinderen vraagt om hun broekzakken te legen is daar vaak iets te vinden waar een activiteit aan gekoppeld kan worden; een knoop, een veter, een paar stenen of zelfs een worm. Kinderen houden immers van verzamelen! Als je iets met de door de kinderen verzamelde spullen kunt doen is dat succes verzekerd! De verzamelingen hebben immers veel betekenis voor de kinderen. Maar wat kun je met al die spullen die kinderen zo belangrijk vinden.

20 Jaarcongres Het Jonge Kind: leve het jonge kind!
Denise Bontje
JAARCONGRES HET JONGE KIND 2011
Op dinsdag 1 november 2011 stroomde het Beatrix Theater in Utrecht vol met professionals wiens hart bij het jonge kind ligt. Ruim 950 pedagogisch medewerkers, leerkrachten, managers, docenten van roc’s en pabo’s, schoolbegeleiders en vele anderen waren aanwezig op het eerste jaarcongres Het Jonge Kind: leve het jonge kind!

23 ‘Als geluiden heel mooi door elkaar gaan’ (2)
MUZIEKONDERWIJS VOOR KLEUTERS
Melissa Bremmer, Annemieke Huisingh
Eerder werd in HJK aandacht besteed aan het onderzoeksproject ‘Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan’ (HJK Jrg. 38 (oktober 2010) Nr. 2, Bremmer & Huisingh’). In dit vervolgartikel wordt gekeken naar de mogelijke didactiek van muziekonderwijs die uit dit project voortkomt en hoe deze didactiek vertaald kan worden naar de praktijk van groepsleerkrachten.

28 Werken met vrije teksten
TAALONDERWIJS
Jimke Nicolai, Jeroen Tans
In dit artikel wordt beschreven op welke wijze jonge kinderen met levend leren tot goede taalprestaties komen. Hoe kun je de kinderen in de klas laten werken met tekst? We beschrijven stap voor stap het proces om tot goedverzorgde eindproducten te komen. Een volgend artikel (zie HJK Jrg. 39 (april 2012) Nr. 8, pag 24 e.v.) gaat over de wijze waarop de leerkracht kinderen kan stimuleren teksten telkens beter te maken

RUBRIEKEN

7 Een verkleedfeestje voor iedereen
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
In deze rubriek staat steeds centraal waaruit leerkrachten idee‘n kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema.

11 Laat ze lekker scharrelen!
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden
In een maandelijkse column dilemma’s uit de onderwijspraktijk. Pedagoog en docent Margreet van Oudheusden houdt leerkrachten in de onderbouw een spiegel voor.

19 Rosa en de wonderschoenen
VERS VAN DE PERS
Herbert Mouwen
Ienne Biemans is groots in haar gedetailleerde waarnemingen: de luisteraars of lezers krijgen in Rosa en de wonderschoenen originele beelden, gekoppeld aan nieuwe woorden voorgeschoteld.

26 PrentenboekIndruk
Jan de Bas
– ‘Kikker is boos’
– ‘Benjamin is boos’
– ‘Vrolijk’
– ‘Vriendjes boos en blij, verliefd en verlegen’

32 Journaal
– Seksualiteit
– Elektrische bolderkar
– Bobo Leerwereld
– Basisboek Rondvouwen
– Onderwijserfgoed
– Leesmonitor
– Zangmakers
– Agenda

34 ‘Met opa in de sneeuw’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND