Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 38 (november 2010) Nr. 3

4 Naar een nieuwe kleuterperiode
PEDAGOGISCH AANBOD DRIE- TOT ZESJARIGEN
Maaike Beuving, Ib Waterreus
De onderwijsraad heeft de minister geadviseerd om ook driejarigen het recht te geven om naar de basisschool te gaan en daar een goed pedagogisch aanbod te krijgen voor (maximaal) vijf dagdelen in de week.

8 ‘Once upon a time…’!
UITSLAG SCHRIJFWEDSTRIJD HJK
Anke van Boxmeer heeft de schrijfwedsrijd ‘Yes! Ik ben juf! (of meester)’ overtuigend gewonnen met het verhaal ‘Once upon a time…’!

9 Rockie, de grottenschilder
AAN DE SLAG!
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts

10 Sinterklaas als opvoeder
DE GESCHIEDENIS VAN SINTERKLAAS
Willem Koops
Over Sint-Nicolaas, of Sinterklaas, is zeer veel geschreven, zoals het recente boek Sinterklaas verklaard (Koops et al., 2009), waarin verschillende aspecten van Sinterklaas uitvoerig zijn beschreven: de heiligengeschiedenis, de kunsthistorische betekenis, de geschiedenis van het Sinterklaaslied enzovoort. Dit artikel concentreert zich alleen op Sinterklaas als opvoeder, of beter: op de pedagogische rol van Sinterklaas.

14 Soms is het goed om bang te zijn
PRENTENBOEKINDRUK
Mathieu van Meer
Angst heeft een functie: het waarschuwt voor gevaar. Het is soms dus ook goed om ergens bang voor te zijn. Een prentenboek kan een uitstekend middel zijn om dit onderwerp met jonge kinderen te bespreken.

16 Organisatie van de leeromgeving
Liesbeth van den Berg-Hardenbol, Gerda van Puijenbroek-Pennings
Serie: Competentieprofiel Leerkracht Jonge Kind. Een organisatorisch competente leerkracht zorgt ervoor dat kinderen weten waar ze aan toe zijn en welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief. In het competentieprofiel Jonge Kind wordt deze competentie meer expliciet vertaald in klassenmanagement en organisatie van de leeromgeving.

19 De jongens en de meiden
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden

20 Van aap-noot-mies naar sprekende boeken
TAALONDERWIJS
Marije Sietsma
Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat het aap-noot-mies leesplankje werd ge•ntroduceerd. Nu wordt het niet meer gebruikt in de klas, maar er zijn volop nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ontluikende geletterdheid.

23 Bijt-ie in je bil!

VERS VAN DE PERS
Herbert Meeuwen
Mondjesmaat verschijnen er liedbundels die de moeite waard zijn. De bundel Bijt-ie in je bil! mat als ondertitel ‘De 25 meest gezongen crcheliedjes’ is een fraai kleinood met liedjes voor peuters en kleuters.

25 Wie luistert naar het kind

VERSLAG EECERA-CONGRES 2010
JosŽ Smeets
De eerste zeven jaar van het kind zijn bepalend voor de rest van zijn leven. Wie met het jonge kind werkt, zal dit herkennen. Dat er daarom nog steeds onderzoek gedaan moet worden naar deze periode is duidelijk. Gelukkig gebeurt dat ook. Het jaarlijkse EECERA-congres geeft een mooi beeld van wat er gebeurt op het gebied van het jonge kind.

28 Bron van steun en stabiliteit

GOEDE RELATIE LEERKRACHT-LEERLING
Jantine Split
Leerkrachten ontlenen vaak veel voldoening aan een goede relatie met leerlingen. Ze beseffen dat zo’n positieve relatie voor leerlingen belangrijk is. Dit artikel toont hoe een positieve leerkracht-leerlingrelatie bijdraagt aan het gevoel van veiligheid en de ontwikkeling van kinderen.

32 Journaal
– School Wide Positive Behavior Support
– ToolKid
– Greetje Griffel
– Agenda
– Sociaal-emotionele thema’s
– Handenarbeid
– Congres: Sociale relaties in de kinderopvang
– Engels voor kleuters

34 ‘Meneer Sneeuwpop’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND