Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 38 (maart 2011) Nr. 7

4 Hoe kijk je tegen spel aan?
OPVATTING OVER SPEL
Diny van der Aalsvoort
Opvattingen over spel van leerkrachten zijn van invloed op de manier waarop ze handelen bij spel in de klas. Hoe kom je te weten hoe leerkrachten over spel denken? De auteur beschrijft een onderzoek met behulp van vignetten: korte verhaaltjes die een activiteit in de onder onderbouw weergeven.

9 Grote of kleine avonturen
AAN DE SLAG!

Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts

10 Nieuwetijdskinderen
OPVOEDING EN ONDERWIJS
Mari‘lle Poland
Ouders en leerkrachten komen steeds vaker in aanraking met zogenaamde ‘nieuwetijdskinderen’, een term waar ze meestal niet goed raad mee weten. De auteur legt uit wat het voor kinderen zijn. Hoe kun je het beste met hen omgaan in opvoeding en onderwijs?

14 Meer woorden!
RECENSIE
Sjoeke van der Meulen
In aansluiting op Mijn Eerste van Dale verscheen bij Van Dale een reeks van zes themaboekjes, met het doel jonge kinderen nieuwe woorden aan te leren: Mijn eerste Van Dale Themaboekjes.

15 Pijn in je buik
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden
In een maandelijkse column bespreekt Margreet van Oudheusden, pedagoog en docent, dilemma’s uit de onderwijspraktijk en houdt zij leerkrachten in de onderbouw een spiegel voor.

16 ‘Eerst de hardware, dan de software’
INTERVIEW
Erno Mijland
Hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen Sieneke Goorhuis-Brouwer maakt zich grote zorgen. Jonge kinderen worden gedwongen steeds vroeger te beginnen met lezen, rekenen en schrijven. ‘Een geweldige denkfout’, vindt ze. ‘Het is als software installeren als de hardware nog niet klaar is.’ Een gesprek…

19 Tijd voor de volgende stap!
BESPREKING
Bert van Oers
Als het gaat om het verhogen van het onderwijsrendement, dan is het begrijpelijk dat dit streven ook uitstraalt naar het onderwijs aan jonge kinderen. Een goed begin is immers het halve werk. Maar hoe begin je en waarmee? De auteur bespreekt een van de benaderingen van dit vraagstuk: ‘Alles op zijn tijd’ van Sieneke Goorhuis-Brouwer.

22 Met zonder jas
PRENTENBOEKINDRUK
Mathieu van Meer
– ‘De broek van Big’
– ‘Kimono’
– ‘Juffrouw Julia’s jaszakken’

24 Is taalstimulatie de oplossing?
TAALPROBLEMEN
Anne Keegstra
Als de taalontwikkeling bij jonge kinderen niet goed verloopt, wordt er al snel gesproken over een taalprobleem. Vaak wordt dan meteen een taalstimuleringsprogramma ingezet. Maar heeft een kind wel altijd echt een taalprobleem als dit vermoed wordt? En is de taalsimulatie dan welde oplossing?

27 Jij en ik en mijn rode fiets
VERS VAN DE PERS
Herbert Mouwen
Zo mooi dat je de gedichten bijna vergeet…

28 Vijf nieuwe boeken over jonge kinderen
Jan de Bas
In de afgelopen maanden verschenen maar liefst vijf boeken over het jonge kind. Het ene boek ziet er dik uit, het andere is rijk ge•llustreerd en weer een ander boek oogt vooral gedegen. De doelgroepen van de boeken verschillen en de auteurs leggen diverse accenten wanneer ze over jonge kinderen schrijven. Op verzoek van de redactie van HJK vergeleek Jan de Bas de vijf boeken. Hij lette op de doelgroep, de intentie, de inhoud en de vormgeving van het boek en stelt de lezer de vraag: wat wil jij lezen?
– Het jonge kind. Groei en ontwikkeling bij kinderen van 4 tot 8 jaar
– Kiezen voor het jonge kind
– Onderwijs aan jonge kinderen
– Meedoen en leren. Psychologie en pedagogiek van het jonge kind
– Hoera! Ik krijg kleuters! Onderwijs aan het jonge kind

32 Gezocht
Inhoudelijk deskundigen voor de JSW-redactie

33 Journaal
– Schoolpleinwedstrijd
– Duurzaam
– Agenda
– Overblijven: Het grote overblijfboek
– Rectificatie HJK februari 2011: Oud geleerd, jong gedaan

34 ‘Kwijt, Weg, Foetsie’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND