Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 38 (januari 2011) Nr. 5

4 Betrokken en bevlogen
BEROEPSETHIEK
Jos Kole, Doret de Ruyter
Beroepszeer van leerkrachten heeft alles te maken met beroepsethiek. De auteurs beschrijven beroepsethiek en het belang van het hebben van (werkzame) idealen. Welke idealen hebben leerkrachten en hoe kunnen ze die cultiveren?

9 Assepoester in beweging
AAN DE SLAG!
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts

10 Samen naar de buurtschool

GEMENGDE SCHOLEN BEVORDEREN
Joske van Dulmen
Steeds meer ouders plaatsen hun kind bewust op een buurtschool. Is deze te zwart? Dan melden zij hun kind samen met andere Nederlandse kinderen aan. Zo ontstaan, zonder dwang van bovenaf, gemengde scholen. Wat betekent zo’n verandering van de leerlingenpopulatie voor de school, het onderwijs en de ouders?

14 Van oud naar nieuw
PRENTENBOEKENINDRUK
– A•da
– Pinokkio
– Assepoester

16 ‘EŽn kindcentrum van 0 tot 12 jaar’
INTERVIEW
Erno Mijland
Ontwikkelingspsychologe Marianne Riksen-Walraven vindt dat het Nederlandse opvang- en onderwijsmodel onvoldoende recht doet aan de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. ‘We hebben een warme, creatieve omgeving nodig voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin tot het zesde levensjaar vooral spelenderwijs geleerd wordt.’

19 Lekker slim?
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden

20 Woordenschat Žcht in beeld
ONDERZOEK TOETSEN WOORDENSCHATONTWIKKELING
Mari‘lle Poland, Bert van Oers
Gezien de complexiteit en het belang van woordenschatontwikkeling vinden scholen het erg belangrijk om woordenschatontwikkeling van kinderen in beeld te brengen. De auteurs doen verslag van onderzoek naar een alternatief voor de gangbare gestandaardiseerde woordenschattoetsen.

24 NOT 2011
Kom naar HJK op de NOT in de Jaarbeurs Utrecht van 25 t/m 29 januari 2011

25 Je hebt je ogen nodig
GASTCOLUMN
Erik Vos

26 Het digikeuzebord – Kiezen met de muis
Hardy Heijmen

Het digikeuzebord kan het kiezen van kinderen voorde verschillende hoeken overzichtelijker en inzichtelijker maken. Zit dat meisje niet te vaak in de huishoek? Waar speelt die jongen het meest en met wie?

28 Symposium ‘De risico’s van het jonge risicokind’
VERSLAG
Connie Harkema
Erfelijke factoren en invloeden tijdens de zwangerschap of uit de omgeving kunnen bepalen of een kind een risicokind wordt of niet. Hoe eerder we zulke risico’s signaleren en het kind hulp kunnen bieden, hoe groter de kans op een gezonde ontwikkeling. Maar hoe signaleren we die risico’s en op welke manier kunnen we het jonge kwetsbare kind helpen? Verslag van het symposium van 29 september 2010.

31 In je hoofd
VERS VAN DE PERS
Herbert Mouwen
‘Gedichten kun je niet bedenken, ze komen op je af. Een kwestie van goed opletten.’ Deze uitspraak van Theo Olthuis over zijn dichterschap zet je aan het denekn. ‘In je hoofd kun je alles’ is een zorgvuldig samengestelde weergave van de beste gedichten die hij vanaf 1983 voor kinderen schreef.

32 Journaal
– Schrijfbewegingen
– Rekendag
– Prentenboek en poppenspel
– Agenda
– School en BSO
– In de ruimte
– Techniekwedstrijd

34 ‘Nieuw in de klas’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND