Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 38 (februari 2011) Nr. 6

4 Intelligentie als raadsel
PUBLICATIES, VRAGEN EN MENINGSVERSCHILLEN
Jo Nellissen
Over intelligentie is de laatste honderd jaar meer geschreven dan een doorsnee mens in zijn leven in staat is te lezen. Wat is intelligentie bijvoorbeeld? Ontstaat het door genetische aanleg of door interactie van het kind met zijn omgeving? In dit artikel staat het boek Het raadsel intelligentie centraal.

8 Verborgen dieren
AAN DE SLAG!
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts

9 Optimale onderwijskansen voor kinderen
ONDERWIJSKANSEN
Judi Mesman
Oud geleerd, jong gedaan. Ouders spelen een cruciale rol in de cognitieve ontwikkeling en onderwijskansen van jonge kinderen. In gezinnen uit sociaal-economische achterstandsgroepen zijn ouders niet altijd in staat hun kinderen voldoende te stimuleren. Opvoedondersteuning en cognitieve stimuleringsprogramma’s kunnen dan uitkomst bieden.

13 Opleiden leerkrachten jonge kind / Een koffer vol kennis en vaardigheden.

Ellen Kuipers, Rietje Voorn
Spel is cruciaal voor jonge kinderen, omdat zij zich hierdoor op verschillende gebieden ontwikkelen. Leerkrachten moeten voldoende kennis en vaardigheden bezitten op het gebied van spel, om het de ruimte en aandacht te geven die het nodig heeft. Hoe kan de pabo hier een rol in spelen en welke bagage moeten pabo’s op het terrein aan hun studenten meegeven.

17 Anders muziek maken met kleuters / Het kan anders!

Tieta van Houten
Muziek maken met kleuters beperkt zich op de basisschool vaak tot het zingen van liedjes. Hebben de kleuters geluk, dan is de juf enthousiast en krijgen ze zo nu en dan een muziekinstrumentje in hun handen.

21 Bewegen tot je een ons weegt
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden
In een maandelijkse column bespreekt Margreet van Oudheusden, pedagoog en docent, dilemma’s uit de onderwijspraktijk en houdt zij leerkrachten in de onderbouw een spiegel voor.

22 Tijdsbesteding in de voor- en vroegschool / De leidster/leerkracht doet ertoe
VOOR- EN VROEGSCHOOL
Annika de Haan, Cathy van Tuijl
Voor de ontwikkeling van voorbereidende taal en rekenvaardigheden moeten jonge kinderen actief aan verbale interactie en activiteiten deelnemen. Uit recent onderzoek naar tijdsbesteding in de voor- en vroegschool blijkt dat veel tijd opgaat aan activiteiten die minder aan deze ontwikkeling bijdragen. De auteurs geven tips om de onderwijstijd ze effici‘nt mogelijk te besteden.

27 Drie boeken over Passend Onderwijs
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– ‘Buut. Passend onderwijs, kom maar op!’
– ‘Kinderkoppie’
– ‘Leren? Natuurlijk!’

28 Spel of schoolse vaardigheden?
ONEIGENLIJK DILEMMA
Ad van der Heijden
De hedendaagse druk om steeds eerder schoolse vaardigheden te onderwijzen ten koste van andere activiteiten plaatst kleuterleerkrachten meer en meer voor een oneigenlijk dilemma. Met behulp van overwegingen en argumenten van Elena Bodrova kunnen leerkrachten uit deze impasse komen.

32 Journaal
– Winnaar Sesamstraat-actie
– Digitaal idee
– Inspiratie
– Ontwikkelingstocht: Welkom bij Pret Raket
– Feest vieren
– Praten over opvoeden: project Opvoeddebat

34 ‘Sprookjesletters’

PRENTENBOEK VAN DE MAAND