Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 37 (september 2009) Nr. 1

4 Mijn kleuter naar school…
Peter de Vries
Ouders vertrouwen hun kostbaarste bezit aan een school toe: hun kind. Voor informatie over hoe het vervolgens verder gaat, zijn ze afhankelijk van de leerkracht. Kleuters vertellen immers alleen wat ze kunnen bevatten en wat ze willen vertellen. Hier vind je handreikingen voor een goede informatievoorziening naar ouders en het serieus ingaan op alle vragen.

7 Opij, opzij, opzij
AAN DE SLAG
David Pelham

8 Burgerschapsvorming
Jan de Bas
Scholen bereiden jonge kinderen voor op hun toekomstige rol als burgers. De overheid stelde in 2006 burgerschapsvorming op de basisschool verplicht. Burgerschapsvorming is het tot volwaardig burger maken van een kind met het doel het zo goed mogelijk in de samenleving te kunnen laten participeren.

10 Juf, zullen we schooltje spellen?
Aleid Beets-Kessens, Margreet van Oudheusden, Kobi Wanningen
Goed onderwijs aan jonge (risico)leerlingen, waarbij spel als basis voor de gangbare ontwikkeling in de onderbouw wordt gehanteerd, is noodzakelijk. Hebben leerkrachten wel voldoende vakkennis in huis over de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen.

13 Lieve Meester Dave

STERRE
Jacqueline Tournier

14 Allemaal stralende gezichten
Carola Eijsenring

17 BoekIndruk

18 Waardering doet zoveel

Marcella Klamer, Greet Caminada
In het meinummer van HJK hebben we in ‘Mijn hoofd is zo druk’ een kind beschreven met ADHD dat met hulp van de leerkracht en de vaktherapeut beeldend goede vorderingen maakt. Deze keer een kind met overeenkomstig gedrag maar nu spelen omgevingsfactoren een grote rol.

22 Lekker rommelen kan heel leerzaam zijn

Laura Mos
Er staat een nieuw kastje in onze klas. Ook hangt er een nieuw plaatje op het takenbord. Het valt de kleuters meteen op. Nieuwsgierig vragen zij mij wat het is.

24 Spelen in de natuur: uitdaging ¬Źn risico
Laura Minderhout, Sophie Sliepen
De ontwikkeling van kinderen bestaat uit een proces van uitdagingen aangaan en ervaringen opdoen. Voor henzelf is het meestal geen vraag waar te beginnen of naartoe te gaan: ze hollen heuveltjes op en af, zoeken water en zand of maken een klimparcours. Voor leerkrachten, begeleiders en ouders begint het dan pas.

27 Spelen is leren

COLUMN
Sieneke Goorhuis-Brouwer

28 De oefenfase bij een leertest
Diny van der Aalsvoort, Frans Hiddink
Bij een leertest krijgt een kind de kans om tussen de voor- en nameting te oefenen. De score die het kind haalt op de nameting wordt beschouwd als zijn of haar leerpotentieel. In dit artikel doen de auteurs verslag van een onderzoek waarbij het kind oefent of met eigen moeder of met een onderzoeker. Maakt het uit voor de leerwinst met wie het kind oefent?

32 Journaal

34 Bout en Moertje

PRENTENBOEK VAN DE MAAND