Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 37 (oktober 2009) Nr. 2

4 Specialisten jonge kind: theoretisch deskundig en praktisch bekwaam
Combi Boomsma, Wieke Bosch
Onderwijs geven is een kunst en een kunde. Als leerkracht basisonderwijs moet je dan ook kennis (de kunde) en vaardigheden (de kunst) bezitten waardoor en waarmee je in staat bent om kinderen te leiden en begeleiden. Die kennis moet verschillende domeinen bestrijken en moet ook op verschillende niveaus gehanteerd worden. Het gaat dan om meer dan bekend zijn met ‘leuke’ activiteiten voor jonge kinderen. De auteurs spreken in dit artikel het vertrouwen uit dat onderwijs aan jonge kinderen een toekomst heeft. Ze pleiten voor een brede kennisbasis waarin zowel het verleden, het heden, als de toekomst een rol spelen.

8 De wondere wereld van techniek
Monique van der Heijden, Mira van der Wielen
Techniek en jonge kinderen, het lijkt vergezocht en moeilijk. Echter, techniek is overal! Je moet het alleen kunnen zien. Er zijn legio onderwerpen en aanleidingen (kansen) die je kunt aangrijpen om met kinderen ’technisch’ bezig te zijn, om samen met kinderen te verwonderen over de wereld van techniek. De kunst is om af en toe je techniekbril op te zetten en kansen uit te buiten. Een praktisch artikel over techniek in de onderbouw.

11 Mama Mia!
STERRE
Jacqueline Tournier

15 O, o, Octopus
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts

16 Een klein paradijs
Kees Both, Marc Veekamp
‘Bij een bezoek aan de ontdektuin van ‘Het Anker’ lijkt het alsof je in een klein paradijs terecht komt. Kinderen spelen en werken in de tuin, een tuin die in het leven en werken van deze school een belangrijke plaats inneemt’. Kijk en lees (en proef en voel in gedachten) mee met de auteurs, bij hun bezoek aan deze bijzondere plek.

20 Alweer herfst…!

PRAKTIJK
Irene Bonte
Elk jaar komt er in de onderbouw een aantal dezelfde thema’s naar voren. Wij kunnen daar niet echt omheen maar we kunnen het wel ‘anders’ doen. Ge•nspireerd door het jonge kind en cošperatief leren zijn we samen met de kinderen aan de slag gegaan. Na een eerste brainstormsessie komt duidelijk naar voren dat we op zoek moeten naar verschillende interessante plekken waar wat te beleven valt. En wij hebben deze plekken gevonden.

22 Paperasje ging op reis

VERS VAN DE PERS
Herbert Mouwen
De reiservaringen van Paperasje – anekdotische gedichten op rijn – zijn kostelijk om te lezen. Ienne Biemans hanteert nieuwe woorden (poedersuikerspinnetje, franjetrompet), modieuze taal (stikblij, wow) en speelt op allerlei manieren met de klanken van de woorden zelf, ook visueel (giga-gigantisch, de kat snorrrde). De gedichten zijn vanaf 6 ‡ 7 jaar om zelf te lezen en voor de allerjongsten om voor te lezen, zoals het volgende gedichtje…

23 Hebben gedragsproblemen een vader nodig?

RECENSIE
Cees de Wit
Voor klinisch en orthopedagoog Ries Reichardt staat het als een paal boven water: de toename van gedragsproblematiek, agressie, geweld en criminaliteit zijn mede het gevolg van het terugtreden van de vader als betekenisvolle factor in het opvoedingsproces.

24 Aan tafel!
PRENTENBOEKINDRUK
Mathieu van Meer
Eten en snoepen in kinderboeken, is het thema van de 55e Kinderboekenweek. Dat wordt gegarandeerd smullen! Eten speelt in het leven van kinderen een grote rol en het is dan ook niet gek dat het terugkomt in veel kinderboeken. Wie kent bijvoorbeeld ‘Rupsje Nooitgenoeg’ van Eric Carle niet? En de lijsterpastei in ‘Otje’ of de eeuwig van honing snoepende ‘Winnie de Poeh’? Deze maand proeven we van een vijftal smakelijke prentenboeken die aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek, maar die gelukkig nog veel langer houdbaar zijn.

26 Handel in muziek!

MUZIKALE HANDLEIDING
Ad van der Heijden
Denken vanuit de inhouden, maar zeker ook vanuit de verschillende muzikale handleidingen helpt de leerkrachten om de veelzijdigheid in muziek te blijven zien. Uiteraard laat de leerkracht allereerst de kinderen op vele wijzen met muziek bezig zijn. Anderzijds handelt de leerkracht zelf muzikaal, meestal samen met de kinderen. In dit artikel beschrijft ik dat het -laten- verbinden van verschillende muzikale handelingen de activiteit voor jonge kinderen betekenisvoller kan maken.

29 Het telkasteel

EEN VERTEL-TELTAFEL
Elsbeth Westerbeek
Binnen onze school leeft de wens om vanuit het werken met de verteltafel, naast de woordenschat, ook beginnende gecijferdheid een impuls te geven. Dat was de start van onze zoektocht naar een combinatie van een taal- en rekenaanbod binnen de verteltafel. Vanuit het thema ‘Sprookjes’ zijn we gestart met deze ge•ntegreerde aanpak. In het driedimensionaal prentenboek aanbieden, centraal. Onze traditionele verteltafel wordt een vertel-teltafel.

32 Journaal

34 Laat die duif niet achter het stuur!

PRENTENBOEK VAN DE MAAND