Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 37 (november 2009) Nr. 3

4 Luisteren naar het kleuterbrein
Bert van Oers
Hoe werkt het kleuterbrein? En wat betekent dat voor de inrichting van onderwijs? Psychoneurologisch onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd over de werking van het brein. Enkele neurologische claims die betrekking hebben op het onderwijs aan jonge kinderen worden onder de loep genomen.

8 Doe-je-ding-dagen
GRENSOVERSTIJGENDE WORKSHOPS
Conny Senders
Onze school heeft in haar visie/missie staan dat kinderen recht hebben op onderwijs dat gericht is op het totale kind. Talenten moeten tot uiting kunnen komen, op alle gebieden. Prachtig, maar hoe kun je dat concreet maken in de dagelijkse praktijk?

10 Spelenderwijs wijs
Bea Pompert
Het belang van spelen voor de ontwikkeling van jonge kinderen wordt alom onderkend. Maar… om welke spelactiviteiten gaat het dan vooral? En welke rol is er weggelegd voor de leerkracht? De auteur laat aan de hand van voorbeelden zien dat je de wereld de klas in kunt halen

14 Ik wil ook op de computer

Femke Wetzer
Het gebruik van ICT in het onderwijs brengt een betere concentratie, een grotere motivatie en toename van zelfvertrouwen met zich mee. Maar in een gemiddeld kleuterlokaal zijn weinig computers te vinden. Hoe komt dat? Is het gebruik van ICT bij jonge kinderen dan gewoon niet zo waardevol? Natuurlijk wel!

17 ‘Vriendjes dik en dun, groot en klein, lief en stout’
Aan de slag
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts

18 Vijf jaar Verteltas
EEN SUCCESVERHAAL
Jake de Hoogh, Efrat de Groot
Vijf jaar na het verschijnen van het artikel over de Verteltas in HJK (2005), verschijnen er heel veel pagina’s als je verteltas googelt. Steeds meer kinderen, ouders en leerkrachten raken ge•nspireerd door het Verteltasproject. Het biedt veel mogelijkheden voor ouderparticipatie en taalontwikkeling. De ontwikkeling van het Verteltasproject op de Regenboogschool, waar het project gestart is, is met veel enthousiasme doorgegaan. Deze ontwikkelingen en de rol van het Kenniscentrum Verteltassen worden hier beschreven.

22 Werken aan een klein paradijs
DE ONTDEKTUIN
Kees Both, Marc Veekamp
In het oktobernummer van HJK (2009) beschreven we in ‘Een klein paradijs’ de ontdektuin van basisschool ’t Anker in Amersfoort en hoe daarmee gewerkt wordt. In dit vervolgartikel reconstrueren we het proces van de ontwikkeling van deze tuin.

26 BoekIndruk

Ad van der Heijden
– Uitgaan van verschillen
– Muziekkriebels
– Samen

27 Sterre
COLUMN
Jacquelien Tournier
Welkom in groep 3

29 Kinderen spelen verhalen van kinderen
Herbert Mouwen
Jonge kinderen vertellen de hele dag verhalen. Waarom laat de leerkracht hen vaak bestaande verhalen spelen? Zijn die beter? De auteur vertelt hoe je kinderen hun eigen verhaal kunt laten dramatiseren.

32 Journaal
– Muziekschema
– Hebben gedragsproblemen een vader nodig?
– Boeiend vertellen
– My First English
– C-Adds
– Burgerschap in beeld

33 Agenda

34 ‘Anton en het kerstcadeau’

PRENTENBOEK VAN DE MAAND