Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 37 (mei 2010) Nr. 9

4 De (leer)stijl van jongens
Anne-Marie de Ruiter
Jongens en meisjes zitten over het algemeen niet hetzelfde in elkaar, er zijn behoorlijk wat verschillen in leerstijl en aanleg. Hoe kun je als leerkracht beter inspelen op de (leer)stijl van jongens?

8 Online van elkaar leren
Patricia van der Linden, Trea Scholten
Samenwerken en nieuwe idee‘n uitwisselen met vakgebieden is een stuk eenvoudiger geworden sinds iedereen toegang heeft tot internet. Leraar24 biedt een multimediaal platform waar kennisuitwisseling tussen leerkrachten kan plaatsvinden

11 Dieren in de hoofdrol
AAN DE SLAG !
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts

12 Speel!
Ellen Kuipers, Aleid Beets Kessens
Serie: ‘Competentieprofiel leerkracht Jonge Kind’. Spel brengt niet vanzelf ontwikkeling en leren voort. De rol van de leerkrachten is hierbij heel belangrijk. Hoe breng je spelactiviteiten op gang en hoe begeleid je kinderen in hun spelontwikkeling?

17 Sterre

STERRE
Jacqueline Tournier
Blij

18 Juf, help me buitenspelen!
PRAKTIJK
Marja van Delden
In elke groep zitten kinderen die opzien tegen buitenspelen. Door iedere keer een ander spel en verschillende materialen aan te bieden, kun je de buitenspeeltijd ook voor hen zinvol en aantrekkelijk maken.

23 BoekIndruk
Jan de Bas
– Kinderen en… roeien met de riemen die je hebt
– De gave van ADHD
– Je bibbers de baas

24 Hoe houd je jongens bij de les? Pizza’s bezorgen!
Dymph van Griensven
Jongens zijn kleine onderzoekers, vaak met hun hele lijf maken zij zich iets eigen. Als mijn babydochter speelgoed uit een doos pakte, keek ze nauwelijks naar de doos in tegenstelling tot mijn zoon. Hij inspecteerde diezelfde doos eerst van voor naar achter en van onder tot boven. Met zijn handjes en mond. Pas daarna haalde hij er alles uit. Alsof hij wilde weten hoe die doos nu in elkaar zat. Ik heb hier als moeder met verwondering en humor naar zitten kijken.

27 Afscheid nemen

GASTCOLUMN
Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Bouwer

28 Een doel van het kleuteronderwijs?
BEGINNENDE GELETTERDHEID
Wim Verhagen
Tien to vijftien procent van de kinderen heeft eind groep 3 een achterstand op het gebied van technisch lezen. Het vroegtijdig signaleren en helpen van kleuters met tekorten in beginnende geletterdheid, kan bijdragen aan een oplossing van dit probleem. Wat zijn de voornaamste voorspellers van een achterstand en hoe zijn deze te toetsen?

31 Waar halen ze het vandaan?
Aankondiging themanummer (juni 2010) over de leefwereld van het jonge kind

32 Journaal
– De thermometer in het onderwijs
– Plork van Ork
– HoelaHoep
– Voorkomen van valletsel met Stuntkids
– Kinderen en internet
– De Leraar van het Jaar 2010

34 ‘Straaljagers en ballonnen’

PRENTENBOEK VAN DE MAAND