Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 37 (januari 2010) Nr. 5

4 Voor het eerst naar school
NIEUWE OMGEVING
Raphaela Carrire

Veel ouders maken zich zorgen als hun kind voor het eerste naar een nieuwe school gaat. ook voor het kind betekent deze overgang een stressvolle en onzekere periode. Het inbouwen van een overbruggingsperiode is een goede oplossing om als leerkracht een veilig gevoel voor kind en ouders te cre‘ren.

8 Hoe goed ken jij je klas?
SERIE: COMPETENTIEPROFIEL LEERKRACHT JONGE KIND
Wilma van Esch
Als je als leerkracht met kinderen communiceert, dien je aan te sluiten op hun gevoelens. Door je te verdiepen in hun belevingswereld kom je tot een ervaringsgerichte dialoog. Belangrijk daarbij is dat je dicht bij jezelf blijft, want kinderen voelen haarfijn aan of je Žcht ge•nteresseerd bent.

11 Het land van de grote woordfabriek
AAN DE SLAG !
Erica van der Kerkhof, Karen Leenaerts

12 Gesprekken om te leren

SERIE: KLEUTERS IN DE BASISSCHOOL
Katja Vonk

Laat kleuters met elkaar praten. Dat is namelijk goed voor hun sociale ontwikkeling en hun ontwikkeling van taal, denken en woordenschat. Ieder thema dat actueel is in de klas maakt verschillende gesprekken mogelijk. Als leerkracht is het de kunst om die mogelijkheden te herkennen en te benutten..

15 Sterre

COLUMN
Jacqueline Tournier
Verklaring van goed gedrag

16 Diversiteit in het onderwijs
JosŽ Smeets
Verslag EECERA – congres 2009 in Straatsburg

18 De Moederschool
RECENSIE
Bert van Oers

19 Dyslexie en moedertaalontwikkeling
GASTCOLUMN
Sieneke Goorhuis-Brouwer

20 De rol van taal bij rekenontwikkeling
ACHTERSTAND IN KAART
Tijs Kleemans, Eliane Segers, Ludo Verhoeven
Dat taalzwakke kinderen ook moeite hebben met rekenen, komt voor veel leerkrachten wellicht niet als een verrassing. Daarom moeten zij in dit kader niet alleen aandacht hebben voor de ontwikkeling van woordenschat, maar ook voor de ontwikkeling van getalbegrip, om later problemen op rekengebied te voorkomen.

23 BoekIndruk
Jan de Bas
– Onderwijs aan het jonge kind…. een vak apart
– Pittige jaren
– Contact maken

24 Zelf een boek maken

PRAKTIJK
Hans de Bont

28 Het moet wel ergens over gaan
THEMA-ACTIVITEITEN
Ad van der Heijden
Hoe maken we thema-activiteiten betekenisvoller?

32 Journaal
– Twintig jaar EGO
Rudolphs Muziekboek
– Interactief woordenboek
Woordkaarten Ik & Ko
KinderopvangCongres, 24 maart 2010 / Reehorst Ede

33 Agenda

34 ‘Huisbeestenboel’

PRENTENBOEK VAN DE MAAND