Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 36 (september 2008) Nr. 1

Thema’s:
-1- VAKTHERAPIE BEELDEND IN PRAKTIJK
-2- ADVIES ONDERWIJSRAAD
-3- KINDERBOEKENWEEK 2008

2 Samen zijn we eruit gekomen
THEMA 1
Marcella Klamer, Greet Caminada
Vaktherapie beeldend in de praktijk. Soms trekt een kind de aandacht omdat het problemen heeft. Wat doe je dan als het kind niet w’l of k‡n praten? Het coverartikel, over de samenwerking met een vaktherapeut beeldend (VB) binnen het regulier basisonderwijs.

7 Een rijk programma voor ieder kind
THEMA 2
Peter Gramberg, Anneke de Wolff
De onderwijsraad wil dat de overheid de komende jaren fors investeert in het jonge kind. Een pleidooi voor betere opvang, educatie en recreatie, vanuit pedagogische invalshoek. Lees de samenvatting van twee medewerkers.

10 Prentenboek Indruk: Kinderboekenweek 2008
THEMA 3
De 54ste Kinderboekenweek, 1 t/m 11 oktober 2008, staat geheel in het teken van po‘zie. Het motto: ‘Verzenverzinzin’. Hieruit vallen allerlei begrippen te halen die de basis voor po‘zie vormen: verzen, verzinnen, zinnen en zin hebben.

13 ‘Sjaantje doet alsof’
THEMA 3
Maak kans op ŽŽn van de tien (geschenk)exemplaren.

15 Werken met een verteltafel
TAALONDERWIJS
Rob van Bree & Hanneke van Bree
Niet alleen in groep 1 en 2 maar zeker ook in groep 3 en 4.

17 Sterre
COLUMN
Jaqueline Tournier

Maandelijks verslag van de belevenissen van een meisje van vijf met het syndroom van Down.

18 Kleine wetenschappers
ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN
Marja van Graft
Jonge kinderen hebben al heel jong een wetenschappelijke houding. Hoe speel je daar natuurlijk op in?

22 Een doodenge allergie? Niet als de klas goed is voorbereid
Herma Vermeulen
Een kind met een allergie in de klas. Wie goed is voorbereid, heeft minder te vrezen.

25 Een denderende trein

COLUMN
Sieneke Goorhuis

26 Energie op Wittering.nl
VERNIEUWEND ONDERWIJS
Anne-Marieke van Loon
De redactie draait een dag mee op deze inspirerende school. Vernieuwend onderwijs waar je energie van krijgt!

30 Dag van de leraar
5, 6 en 12 oktober 2008

31 Journaal.

32 Prentenboek van de maand: ht voorleesboek bij Verzenverzinzin
THEMA 3
‘Boven in een groene linde zat een moddervette haan’: de 75 mooiste fabels op rijm gezet.
Ook hier: Maak kans op ŽŽn van de tien (geschenk)exemplaren.