Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 36 (oktober 2008) Nr. 2

Thema’s:
-1- LERAAR IN DE SPIEGEL
-2- CURRICULUM VOOR DE ALLERJONGSTEN
-3- MƒƒR KINDERBOEKENWEEK


4 Leraar in de spiegel
THEMA 1
Anja Duijnstee, Hanne Touw
Dat je als leerkracht met veel leerlingen soepel samenwerkt en met een paar leerlingen beduidend stroever zul je vast wel herkennen. Maar waar wordt dit door versterkt of bevorderd? En zijn er inzichten die je kunnen helpen bij het opbouwen van positieve relaties met allerlei leerlingen? Uit de eerste bevindingen met de reflectieve werkwijze ‘leraar in de spiegel’ komen opvallende resultaten.

8 Curriculum voor de allerjongsten
THEMA 2
Loes Kleerekoper
Het Nederlands Curriculum Pedagogiek Kindercentra 0-4 jaar laat zien welke belangrijke bijdrage kindercentra leveren aan de ontwikkeling van jonge kinderen, Het maakt aan iedereen duidelijk wat goede kinderopvang inhoudt. Gebaseerd op onderzoek en praktijkervaringen, vormt het een aanzet tot verdere verdieping van het vak. Pedagogisch medewerkers en de organisaties waarbinnen ze werkzaam zijn, biedt het inspiratie om de kwaliteit te versterken. Daarbij geeft de beschrijving van de pedagogische waarde van kinderopvang handvatten voor samenwerking met anderen, zoals het basisonderwijs.

12 Stap eens in een verhaal
THEMA 3
Herbert Mouwen
De vertelpantomime is niet alleen een dramatische werkvorm waarin jonge kinderen door gezamenlijke inleving, beleving en verbeelding een verhaal uitspelen. Het is ook een logische opstap om tot rollenspel te komen.

15 ‘Vliegen met Felix’

Aan de slag!

Erica van de Kerkhof & Karen Leenearts
In deze rubriek staat steeds een boek centraal waaruit leerkrachten idee‘n kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema.

16 ‘Een Koekje Bij de T’
Vers van de pers
Tjitske Fibbe
Iedere keer, vers van de pers, bespreekt Tjitske een dichtbundel.

17 Onderzoekend en ontwerpend leren
Spelend leren
De klas als scheepswerf …

21 Hoe lang duurt een boek?
THEMA 3
Aart Jan Klok
Als je kinderen plezier wilt laten beleven aan goede boeken, blijft voorlezen belangrijk. Maar hoe zorg je voor net dat goede evenwicht tussen het plezier en d‡t wat ze ervan kunnen leren? Door bijvoorbeeld kinderen aan te moedigen om de loop van het boek te voorspelen. Dan leren ze actief. Aart Jan Klok reikt hier handvatten aan om van een boek een belevenis te maken, zoals hoe voorlezen op te delen in verschillende episodes. Als voorbeeld het prentenboek Henny Penny.

24 Ridderromantiek
Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Prentenboeken met verhalen over ridders. Inhoudelijk is er een tweedeling te maken in informatieve boeken enerzijds en verhalende boeken anderzijds.

26 Er zit po‘zie in muziek
THEMA 3
Liesbeth van den Berg-Hermsen
Toen ik hoorde dat het thema van de kinderboekenweek dit jaar po‘zie zou zijn, moest ik daar wel even over nadenken. ik ontwikkel lesmateriaal voor jonge kinderen en dan denk je toch niet zo snel aan dit thema. Een algemener thema als dieren is toch meer voor de hand liggend voor de kleintjes. Ook vanuit de groepsleerkrachten werd er een beetje gemopperd. Een uitdaging voor mij om er wat van te maken!

29 Een zoektocht naar beter speelgoed
Wim Berkers
Jonge kinderen zijn altijd blij als ze speelgoed krijgen. Ze vinden alles prachtig, als ze er maar op hun eigen manier mee kunnen spelen. En als het niet meer uitdagend genoeg is, laten ze het gewoon liggen en gaan iets anders doen. Niet al het speelgoed wordt door pedagogen als ideaal speelgoed gezien. Honderd jaar geleden schreef de Zweedse pedagoge Ellen Key: ‘Het slechtste is het speelgoed dat de weelde van de volwassenen nadoet.’ Als we het speelgoed vanuit deze visie bekijken, kunnen we vaststellen dat er veel slecht speelgoed is. Maar wat is dan ‘goed’ speelgoed?

32 Sterre

COLUMN
Jacqueline Tournier

33 Journaal

34 ‘Dichter bij de dieren’
Prentenboek van de maand