Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 36 (maart 2009) Nr. 7

4 Ruilen van baan
Judith van Pelt, Esther Wijn
Een jaar lang ruilen van baan met iemand uit een andere vorm van onderwijs. Heb jij daar ook wel eens zin in? Je horizon verbreden, professionaliteit verhogen…Lees de ervaring van Judith en Esther.

8 Schoolwijzer Nijmegen
BELEID IN NIJMEGEN
Ciska Veenhof, Wim Kuiper
Het Centrale Aanmeldpunt in de gemeente Nijmegen doet in de media en de politiek de nodige stof opwaaien. De redactie van HJK vraagt Ciska Veenhof en Wim Kuiper om een nadere toelichting.

12 Prentenboeken en burgerschapsvorming
Jan de Bas
Wat je met prentenboeken bij burgerschapsvorming kunt bereiken lees je hier. Over het hoe en waarom, inclusief tips van Jan de Bas voor bruikbare prentenboeken.


En verder:


16 Leeskastje voor groep 1 en 2
Els van Meer, JosŽ Wismans
Enige tijd geleden vonden wij op internet informatie over het Leeskastje van Suzanne Kikken, Karina Wetzelaar, Philo van de Sluijs en Marita Reubzaet. Vanuit hun onderwijservaring en persoonlijke betrokkenheid bij het leesproces van jonge kinderen, hebben zij een Leeskastje ontwikkeld voor de groepen 1 en 2. Zij hebben het over ‘Boeken en praatjes, letters en laatjes’.


20 Alliance for Childhood
Sieneke Goorhuis-Brouwer
In de Verenigde Staten, en inmiddels ook in Engeland, Belgi‘, Zwitserland, Zweden, Thailand en Brazilli‘, bestaat de organisatie Alliance for Childhood. In deze organisatie zijn kinderartsen, psychiaters, psychologen, pedagogen en andere opvoeders van kinderen verenigd die op willen komen voor de belangen van het jonge kind. Zij benoemen vroegkinderlijke die onontbeerlijk zijn voor een gezonde lichamelijke ontwikkeling van peuters en kleuters. Zij signaleren dat die onder vuur liggen door de huidige visie op voor en vroegschoolse educatie.


24 Het speellokaal
KLEUTERS IN DE BASISSCHOOL
Hanneke Galama-Koolen
In het eerste artikel van de serie Kleuters in de basisschool (HJK januari 2008) staat hoe tot het achtste jaar de motoriek volop in ontwikkeling is. Voor kleuters is bewegen een must! In het onderwijsaanbod moet dan ook veel ruimte zijn om zinvol en intensief te bewegen.


30 Jantje Beton
BOEKBESPREKING
Diny van der Aalsvoort
Het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton bestaat 40 jaar! Froukje Hajer en Jolanda Keesom zetten het pleidooi voor ‘meer speelruimte’ kracht bij en schreven een boek.


Rubrieken:


11 Aan de Slag!


29 BoekIndruk


28 Sterre
COLUMN
Jacqueline Tournier


32 Journaal


34 ‘Rupsje Nooitgenoeg’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND


34 Colofon