Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 36 (januari 2009) Nr. 5

4 Ouders en school: samen op stap
INTERVENTIE BIJ GEDRAGSPROBLEMEN
Monique Baard
Probleemgedrag in de klas. een kopzorg. Een vroeg-interventieprogramma kan dan ondersteuning bieden. De eerste stap betrekt leerkracht en ouders samen bij het vinden van een oplossing.

8 Ontwikkelingsvoorsprong
Els van Houten, Niki Lagerweij
Wat weet de leerkracht Žcht over ontwikkelingsvoorsprong? Is alle kennis aanwezig om op tijd te interveni‘ren en een kind met ontwikkelingsvoorsprong te begeleiden? een onderzoek met opvallende resultaten.

12 Rekenvaardigheden kleuters
Willemijn Bolier, Evelyn Kroesbergen
Hoe belangrijk is updating, planning, shifting en inhibitie bij het leren van voorbereidende rekenvaardigheden? En hoe zit dat met zelfregulatie en competentie?

15 Eindelijk vier
COLUMN
Sieneke Goorhuis

21 VVE en onderbouw lijden aan evenwichtsstoornis
INTERVIEW
Jan Barendse

26 Kunst in en om school
WERKEN MET EEN THEMA
Conny Senders-Wijnen
Soms ligt een geweldig thema voor het oprapen. Conny neemt een kijkje inde directe omgeving.

28 Kom naar NOT!

29 Sterre
COLUMN
Jacqueline Toernier

30 Speelwerktijd (2)
KLEUTERS IN DE BASISSCHOOL
Hanneke Galama-Koolen
Kinderen zomaar leuk laten spelen? Nee, je hebt er een bedoeling mee. Je wilt kinderen uitnodigen tot acties die hun helpen in hun ontwikkeling. Vorige maand kon je al lezen over het belang van een goed activiteitenaanbod en de voorbereiding daarvan. In dit deel gaat Hanneke in op de stimulerende, motiverende en ondersteunende rol van de leerkracht. Want niet alle kleuters leren spontaan of maken uit zichzelf op de juiste manier gebruik van het aanbod.

Rubrieken:

7 Aan de Slag!

16 Sesamstraat

25 Vers van de pers

35 BoekIndruk

36 Journaal

38 ‘Anton kan toveren’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND

38 Colofon