Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 36 (april 2009) Nr. 8

4 Kleuterbouwverlenging
Ad van der Heijden
Nu is weer de tijd aangebroken dat voor kinderen van groep 2 wordt gedacht aan en gesproken over kleuterbouwverlenging. Ad van der Heijden schrijft over effecten daarvan.

8 Gezocht: deskundige peuters en kleuterleidsters (m/v)
INTERVIEW
Jan Barendse
‘In de onderbouw van de basisschool en in de vroegschoolse educatie dreigen de belangrijke pijlers waar het kleuteronderwijs voorheen op steunde geheel te worden verdrongen door programmatisch werk.’ Jan Barendse sprak erover met Wilna Meijer.

12 Ouders zijn onmisbaar
Peter de Vries
Ouders horen bij goed onderwijs. Zij helpen de school al in een vroeg stadium te signaleren wanneer de ontwikkeling van een kleuter anders loopt dan verwacht. ‘Ouders kennen hun kind het best’ is de redenering.


En verder:


18 Speelwerktijd op rolletjes
KLEUTERS IN DE BASISSCHOOL
Geeske van Klaveren, Anita Chrispijn
Drie kleutergroepen wachten vol spanning op de themaopening. Het toneellicht gaat aan: juf Norma pompt haar fietsband op. Ze doet ge•rriteerd, want de school begint bijna. Ze ziet iedereen voorbijkomen: de ŽŽn op de step de ander op rolschaatsen, iemand op zijn skateboard rolt voorbij, zelfs de bolderkar komt langs. Iedereen heeft wijze raad voor juf Norma en ze besluit bij juf Marjan achterop te gaan. Het loopt helemaal verkeerd af: ze racen zo hard de stoep (het toneel) af dat het voorwiel eraf vliegt! Als ze van schrik zijn bekomen, kunnen we er allemaal om lachen en sluiten we af met het liedje ‘Mijn fiets die rijdt op wielen, op wielen…’


22 Leeskastje voor groep 3
Els van Meer
Voor veel kinderen is de overgang naar groep 3 spannend: ze gaan leren lezen! Het is belangrijk dat ze daarbij vooral veel plezier krijgen in het lezen, zodat ze zelf op zoek gaan naar leesteksten. Het Leeskastje biedt kansen om naast de leesmethode op een speelse manier bezig te zijn met leesvoorwaarden en het aanvankelijk lezen. Het zal de leesmotivatie van kinderen bevorderen.


26 Inauguratie Diny van der Aalsvoort
Aleid Beets Kessens
Spel wordt als zodanig herkend wanneer het zich voordoet. Dat is de eerste zin waarmee Diny van der Aalsvoort haar openbare les begint. Zij deed dat op woensdag 11 februari jl. nadat zij ge•naugureerd werd als lector aan de Hogeschool Utrecht (HU) voor het lectoraat Spel en spelen.


28 Met groep 3 naar de Klankspeeltuin!
KLANKSPEELTUIN
Anouk Diepenbroek
Om kwart voor tien komt groep 3 aan in het Muziekgebouw aan ’t IJ. De kinderen komen uit Purmerend. Ze zijn met de bus naar Amsterdam CS gereisd en daarna langs het IJ in tien minuten naar de Klankspeeltuin gelopen. In de ontvangstruimte van de Klankspeeltuin staan lange banken en tafels waaraan ze kunnen eten en drinken of nog even kunnen tekenen. Om tien uur wordt de klas opgehaald door de mensen die de workshop leiden. De kinderen lopen mee naar de Klankspeeltuin en gaan op de gekleurde bankjes zitten. Ze hebben er veel zin in!


Rubrieken:


17 Aan de Slag!


30 PrentenboekIndruk


32 BoekIndruk


16 Sterre
COLUMN
Jacqueline Tournier


33 Journaal


34 ‘Wij gaan op berenjacht’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND


34 Colofon