Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 35 (september 2007) Nr. 1

2 De tijd is rijp voor een nieuwe opleiding!
ONDERWIJS AAN JONGE KINDEREN
Mineke van Essen
De HBO-raad stelt voor om binnen de pabo een formule differentiatie te maken voor het jonge kind. Onderwijshistorica Mineke van Essen is het daar niet mee eens.

5 ‘K3’, maar dan anders: Kleuters Kijken Kunst
KUNSTEDUCATIE
Hanneke Pot
Gabri‘lle Struijk onderzocht voor haar afstudeerscriptie aan de pabo hoe leerkrachten met jonge kinderen naar kunst kunnen kijken. Ze ontwikkelde een manier van rondleiden die groot succes had.

24 De Kinderboekenweek 2007: Sub Rosa
Tjitske Fibbe
Sub Rosa – Boeken vol geheimen. Geheimhouding is het thema van de 53e ‘Kinderboekenweek 2007’, die wordt gehouden van 3 tot 13 oktober. Aandacht dus voor geheimzinnigheid in boeken voor jonge kinderen.

EN VERDER

10 Waarom jonge kinderen aan circus moeten doen
INTERVIEW
Jan de Bas
Kindercircus Rotjeknor bestaat 15 jaar. Een circus met idealen. Reden voor een interview.

13 Yoga voor peuters en kleuters
Aan de slag !
Tjitske Fibbe


14 Ruimte voor bewegen
Kees Both
Bewegen in onderwijssituaties. Op school moeten kinderen het grootste deel van de dag stilzitten. Alledaagse vormen van bewegen verdienen meer aandacht.

18 Radslag!
COLUMN
Jelte van der Kooi


19 Te bang om gewoon kind te zijn
PSYCHOLOGIE
Willemijn van Gastel & Hanneke Verkleij
Angsten zijn normaal en horen bij het kinderleven. Maar wat als de angst gaat overheersen? Dan kan het ‘VRIENDEN-programma’ helpen.

23 In de trein
COLUMN
Bert van Oers

26 Bella bambina
Sterre
Jacqueline Tournier
Maandelijkse column over het syndroom van Down

27 Werken aan tussendoelen met prentenboeken
TUSSENDOELEN BEGINNENDE GELETTERDHEID
Rob van Bree & Hanneke van Bree
Als kleuters zelf prentenboeken maken, kan aan vrijwel alle tussendoelen worden gewerkt.

31 Journaal
– Dag van de leidsters
– Identiteit
– Congres ErvaringsGericht werken
– Omgaan met verschillen
– Spel en hechting
– Verhalen vertellen
– Methode Ori‘ntatie Dagen
– Feuerstein-methode

32 Prentenboek van de maand
‘Ga buiten spelen!’ (uitg. Becht)