Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 35 (oktober 2007) Nr. 2

34 Schematiseren in groep 2
WISKUNDIG DENKEN
Marielle Poland
Jonge kinderen denken niet vanzelfsprekend in symbolen die in rekenwiskundeonderwijs veelvuldig voorkomen. Hoe kinderen in groep 2 dan voor te bereiden op de ‘denkomslag’ die ze in groep 3 moeten maken?

42 Spelobservatie: hulpmiddel in brede zorg
SPEL EN ONDERWIJS
Nettie Kwakkel
Spelen bevat een verscheidenheid aan activiteiten en biedt leerkrachten tal van mogelijkheden tot observatie. En een zorgvuldige verslaglegging levert een waardevolle bijdrage bij een diagnostisch proces.

52 Helden zijn het!
ONDERZOEKEND LEREN
Herbert Mouwen
Onderzoekend leren doen jonge kinderen als ze zelfstandig onderzoeksstrategi‘n kunnen hanteren. De leerstof staat hier niet centraal, maar het leerproces. het gaat meer om de vraag h—e de kinderen leren.

EN VERDER

38 Column
Piet van der Ploeg

39 Ik wil deze kinderen een plezier doen!
VOORLEZEN
Tjitske Fibbe
Op kinderdagcentrum ‘de Metronoom’ in Ridderkerk lezen vrijwilligers kinderen met meervoudige complexe handicaps voor.

46 Sterre
Jacqueline Tournier

47 Goede motoriek: een basis van zelfvertrouwen
MRT IN BEWEGINGSONDERWIJS
Janet Kunst
Voorbeeld uit de praktijk van de remedial teacher over een kind met een matige grote motoriek

51 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

55 Talenten van kinderen benutten en ontwikkelen
MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE
Carola Riemens, Monique van der Heijden
Het aanbieden van didactische structuren om de verschillende intelligenties van kinderen aan te spreken.

60 Seksuele vorming van het jonge kind
OUDERAVOND-THEMA
Anneke Louwerse
Het draaiboek over relaties en seksualiteit geeft leerkrachten handvatten bij de voorbereiding van een ouderavond over dit thema.

63 Journaal

64 Prentenboek van de maand