Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 35 (november 2007) Nr. 3

66 Spelen met de wind
HERFST
Nelleke Brandenbarg
Jonge kinderen nemen graag herfstproducten mee naar school en daarmee moet ook wat worden gedaan. Daarom voor leerkrachten een serie activiteiten om met kleuters in de herfst te ondernemen.

71 Doorgaande leerlijnen in handelingsgericht werken
ZORGROUTE
Yvonne Leenders, Anneke Elenbaas
Handelingsgericht werken als kern van het realiseren van een goede 1-zorgroute. Maar welke rol spelen doorgaande leerlijnen bij de invulling van HGW in groep 1 tot en met 4? Daarover gaat dit derde artikel.

83 Tijd voor een spelletje!
DENKEN & DOEN
Hanneke Galama-Koolen
Gezelschapsspelen hebben een meerwaarde in het onderwijs. Kleuters leren van het gezamenlijk delen van een spel, de verbondenheid met andere kinderen en volwassenen en de interactie tussen spelers van verschillende leeftijden.

EN VERDER

70 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

75 Hoe bouw je een onderzoeksspel op?
ONDERZOEKEND LEREN
Herbert Mouwen
Bij jonge kinderen wordt de cognitieve ontwikkeling bevorderd door ze dramatische spelervaringen te laten opdoen.

78 Sterre
Jacqueline Tournier

79 Bergopwaarts in taalontwikkeling
ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS
Mari‘lle Poland
Evaluatiestudie van het ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw van vier basisscholen op het gebied van taalontwikkeling.

88 Signaleren van spel dat zorgen oproept
SPEL EN ONDERWIJS

Nettie Kwakkel-Scheffer
Praktijkvoorbeeld van pedagogische zorg voor een onzeker jongetje in groep 2.

92 Vol verwachting klopt ons hart
PRENTENBOEKINDRUK
Tjitske Fibbe

94 Kinderen weer in contact met natuur
BOEKINDRUK
Kees Both

95 Journaal

96 Prentenboek van de maand
Peer Gynt