Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 35 (mei 2008) Nr.9

258 Leefruimte voor kleuters
KLEUTERS IN DE BASISSCHOOL
Hanneke Galama-Koolen
De klas is de plek waar kleuters een groot deel van de dag zijn. Waar verrassende hoeken zijn en waar tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van jongens en meisjes. Hoe ziet zo’n ruimte met ontwikkelingskansen voor kinderen eruit?

268 Joep van de Saltoschool!
NATUURONDERWIJS

Marianne van Velzen
Een oproep voor leerkrachten in ‘De wereld van het jonge kind’om een jaar lang met de kinderen een bladverliezende loofboom te volgen, vond gehoor bij onderbouwleerkracht Marianne van Velzen. Een reportage over de kersenboom Joep.

286 Met vier jaar de hele dag op school
BUITENSCHOOLSE OPVANG
Liesbeth Schreuder
De buitenschoolse opvang is sinds augustus 2007 flink toegenomen;. Vooral de jongere kinderen maken er gebruik van. Belangrijk is dat zij de pedagogische medewerksters goed kennen en weten wie hun eigen leidster is.

EN VERDER

263 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

264 Buitenspel met losse dingen
MATERIAAL OP HET SCHOOLTERREIN
Kees Both
Spelen met los materiaal is een sterke stimulans voor de ontwikkeling van creativiteit. Idee‘n voor op de speelplaats.

271 Spelend rekenen met kleuters
REKEN-WISKUNDEONTWIKKELING
Monique van der Heijden, Rian Slenders
Rekenroutines stimuleren jonge kinderen tot handelen, spel, interactie en redeneren.

277 Het prentenboek als invalshoek
ONDERBOUWPROJECTEN
Christiane Nieuwmeijer
Activiteiten naar aanleiding van het prentenboek die onderdeel uitmaken van het Mooiste-vis-van-de-zee-spel.

282 Spelendleren
Gerard Bik, Christiane Nieuwmeijer
Praktisch katern om het Mooiste-vis-van-de-zee-spel te maken.

291 Ze moeten nog armen hebben
TAALVORMING 3
Lucie Visch
Tekenwerkvormen uit Taalvorming met kinderen die een kleine Nederlandse woordenschat hebben.

295 Journaal
– Rekenproblemen
– OnderwijscontinuŸm
– Techniek Tournooi
– Opvoedhulp om de hoek
– Ruimte voor ouderschap

296 Prentenboek van de maand
Nippertje