Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 35 (maart 2008) Nr. 7

194 Een rijke dag voor kleuters
KLEUTERS IN DE BASISSCHOOL
Hanneke Galama-Koolen
De tweede bijdrage in de serie ‘Kleuters in de basisschool’. Hierin staat het onderwijsaanbod centraal: welke activiteiten worden jonge kinderen aangeboden en hoe kan een dag- en weekschema er dan uitzien?

202 Bewegen en Human Dynamics
BEWEGINGSONDERWIJS
Jeanine van Maanen
Op ‘de Schatgraaf’ in Arnhem wordt gewerkt volgens de principes van Human Dynamics. Toegepast in bewegingsonderwijs betekent dit dat de lessen worden aangeboden vanuit de drie universele gedragskenmerken: mentaal, fysiek en emotioneel.

219 Genieten van digitale prentenboeken
ICT
Wies Putman
Het ‘project Vversterk” stelt geld beschikbaar voor scholingsmodulen om ICT-middelen te integreren. Hierdoor kunnen leidster en leerkrachten leren hoe – samen met de kinderen – een multimediaal thematisch (woorden)boek te maken bij elk groepsthema.

EN VERDER

198 Het huisbezoek
GESPREKKEN MET OUDERS 2
Ries Reichardt
Leerkrachten moeten vaker op huisbezoek. Ze krijgen inzicht in hoe het kind leeft en hoe de ouders ermee omgaan.

201 Aan de slag
Tjitske Fibbe

206 Cijfer het kind in een kind niet weg
ONDERWIJSPEDAGOGIEK
Mari‘lle Poland
Spel kan een positieve invloed hebben op het leren rekenen.

212 Sterre
Jacqueline Tournier
CyberSterre

213 Werken met een lettertafel
BEGINNENDE GELETTERDHEID
Rob van Bree, Hanneke van Bree
Het gecombineerd werken met de lettertafel en de abc-muur stimuleert de fonologische vaardigheden.

216 Verschillen in ontwikkeling
HOOGBEGAAFDHEID SIGNALEREN
Lidy Leemans-Weener
Het Multifactorenmodel van Heller en Ziegler kan een ontwikkelingssprong bij jonge kinderen meten.

223 Journaal

224 Prentenboek van de maand
De dieren op de boerderij