Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 35 (januari 2008) Nr. 5

130 De juf deed niets, wij deden alles zelf!
EECERA-CONGRES 2007
Wieke Bosch, Anja Tertoolen
Op het 17e congres van de ‘European Early Childhood Education Research Association’ (EECERA), afgelopen september in Praag, stond het erfgoed van de Russische psycholoog Lev Vygotskij centraal. Verslag van weer een boeiend congres.

135 Hoe kleuters leren
KLEUTERS IN DE BASISSCHOOL
Hanneke Galama-Koolen
Leerkrachten die jonge kinderen begeleiden in hun ontwikkeling, moeten ook beschikken over kennis van ontwikkelingspsychologie. Dat is niet altijd het geval. Waarom is het betrekken van ontwikkelingspsychologie in de schoolpraktijk zo belangrijk?

152 Stoeien mag op school!
LICHAMELIJKE OPVOEDING
Yos Lotens
Stoeien is meer dan overtollige energie kwijtraken, kinderen verbeteren met stoeien hun motoriek. Door het lichamelijk contact met andere kinderen, ontwikkelen ze hun sociale vermogen en krijgen bovendien meer zelfvertrouwen.

EN VERDER

134 Sterre
Jacqueline Tournier
Feestje?!

139 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

140 Leerlingdossiers: een vergeten gebied?
ONDERWIJSORGANISATIE
Ries Reichardt
Door de vele (pedagogische) taken van de school is het bijhouden van het leerlingdossier van het grootste belang.

144 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
De kracht van het verschil.

146 Ontwikkeling van zelfbesef bij het jonge kind
IDENTITEITSONTWIKKELING
Dolph Kohnstamm
Hoe komen jonge kinderen tot zelfbesef? Kunnen leidsters en leerkrachten wat doen?

150 Natuur(lijk) voor kinderen
SPEELLEERLANDSCHAPPEN
Kees Both
Bespreking van twee uitgaven over natuurrijke speel-leerlandschappen voor kinderen.

155 Het effect van de verteltafel
ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS
Laura Mos
Onderzoeksartikel over de afstudeeropdracht aan Hogeschool Avans in Breda.

158 BoekIndruk
Jan de Bas

159 Journaal

160 Prentenboek van de maand