Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 35 (februari 2008) Nr. 6

162 Taal leren op eigen kracht
TAALVORMING
Suzanne van Norden
Bij Taalvorming delen kinderen hun ervaringen en brengen deze onder woorden door erover te praten, te schrijven en te tekenen. Resultaat: een optimale ontwikkeling van het taalvermogen.

170 Informele gesprekken met ouders
GESPREKKEN MET OUDERS
Ries Reichardt
Leerkrachten en ouders voeren verschillende soorten gesprekken. Informele contacten vinden voor of na schooltijd plaats en zijn belangrijk, want de inhoud doet de leerkracht bepaald gedrag van een kind beter begrijpen.

173 Snoezelen met jonge kinderen
SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING
Marleen Baeten, Karien Baeten
Wie snoezelt moet niets, maar bevindt zich in een wereld vol uitdagende experimenteerkansen. Kinderen ontspannen, genieten, zijn bewuster van zichzelf, en doen zintuiglijke ervaringen op in eigen tempo.

EN VERDER

165 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

166 Duurzaam opvoeden en ontwikkelen
Marcel van Herpen, Wilma van Esch
ErvaringsGericht werken met peuters op kinderdagverblijf en peuterspeelzaal.

175 Spelendleren
Gerard Bik, Marleen Baeten, Karien Baeten
Praktisch katern met snoezelactiviteiten.

180 Sterre
Jacqueline Tournier
Vooruitgang. Maandelijks verslag van de belevenissen van een meisje van vijf met het syndroom van Down.

181 Wat kun je leren als taal een probleem?
TAALACHTERSTAND
Martine Amsing
Veel kinderen uit groep 1 en 2 zijn niet of nauwelijks aanspreekbaar in het Nederlands. Waar ligt de oorzaak?

185 Hoe maakbaar zijn kinderen?
ONDERWIJSCONGRES
Connie Harkema
Zoeken naar de juiste balans tussen stimuleren en loslaten. Dat was de boodschap van het congres ‘Mythen in het onderwijs’.

188 PrentenboekIndruk
Tjitske Fibbe
Het wonder dat lezen en schrijven heet.

191 Journaal

192 Prentenboek van de maand
Dat is heel wat voor een kat