Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 35 (december 2007) Nr. 4

98 Sporen van Reggio
Connie Harkema
Op 6, 7 en 8 november 2007 werd in Amsterdam de conferentie en tentoonstelling ‘Sporen van Reggio’ ( Stichting Pedagogiek Ontwikkeling Reggio Emilia Nederland) gehouden. De tentoonstelling was te bezichtigen tot en met 30 november. De conferentie werd georganiseerd door Stichting Pedagogiekontwikkeling 0-7 samen met Reggio Children.

102 Levensbeschouwing ontwikkelen bij alle kinderen
LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING
Jef De Schepper
Het ontwikkelen van levensbeschouwing is een aspect van de totale ontwikkeling van jonge kinderen en verdient een eigen plaats binnen de thema’s waaronder activiteiten worden geordend. Laat kleuters fantaseren en filosoferen over fundamentele levensvragen.

119 Een stappenplan voor de speelzaal
BEWEGINGSONDERWIJS
Jesse Bussemaker
Er is een herwaardering nodig voor goed bewegingsonderwijs aan (jonge) kinderen door directie en leerkrachten. Hoe? Wat te denken van een stappenplan voor de speelzaal en deze door te trekken naar een jaarplan bewegingsonderwijs.

EN VERDER

101 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

106 Handelingsstrategie‘n van leerkrachten in doelgerichte interacties
ZORGROUTE PRIMAIR ONDERWIJS 4
Isabelle Peters, Bert van Oers
Benadert de leerkracht kinderen die zij als risicokinderen beschouwt anders dan de overige kinderen in de klas?

110 Kiditec
Materialen
Bea van Dorp
‘Basisschool Pluspunt’ in Rotterdam wil het constructiemateriaal Kiditec niet meer missen. Waarom niet?

112 In gedachten verzonken
FILOSOFEREN MET KLEUTERS
Anne Constant, Lieke de Man, Hester van der Schee
Uit onderzoek blijkt dat kleuters plezier beleven aan filosoferen. Ze worden aan het denken gezet en de gesproken taal wordt gestimuleerd.

118 Sterre
Jacqueline Tournier
Syndroom van Down

123 Samenwerkend leren in de onderbouw
ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS
Mari‘lle Poland
Samenwerkend leren is een mooi instrument om het onderwijs te verrijken, zowel op motivationeel als op cognitief vlak.

127 Journaal
Actuele onderwerpen
– Rauw op je dak
– Kenniscentrum EC O3
– ICT-subsidie
– Rechten en plichten
– Meldpunt LGF
– ICT-Platform Onderwijs Nederland
– Kleurzand

128 Prentenboek van de maand
De sprookjesverteller.