Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 35 (april 2008) Nr. 8

226 Geen leerkracht is hetzelfde
PROFESSIONALISERING
Annelies Boutellier
Bij duobanen is de uitwisseling van informatie tussen de leerkrachten omtrent de kinderen belangrijk. Echter, ook de verschillen in persoonlijkheid en stijl van werken spelen een rol en mogen niet worden onderschat.

239 Geef ons de ruimte!
SOVO ALTERNATIEF
Jan Baarendse
In de brochure ‘Elke school is er een’ worden ernstige conclusies getrokken omtrent het huidige toezichtkader van de inspectie. Met name leerkrachten van vernieuwingsscholen raken gedemotiveerd. Het SOVO-netwerk komt met voorstellen ter verbetering.

252 De Leonardoschool, voor kinderen met overcapaciteit
HOOGBEGAAFDHEID
Connie Harkema
Een interview met Jan Hendrickx, oprichter van de eerste ‘Leonardoschool’ in Venlo. Er gaan gesprekken over nog 25 scholen voor hoogbegaafde kinderen, verspreid over heel Nederland. Een nadere kennismaking met het Leonardoconcept.

EN VERDER

229 Sterre
Jacqueline Tournier
Maandelijks verslag van de belevenissen van een meisje van vijf met het syndroom van Down.

230 Rekenen is meer dan jongens en meisjes tellen!
REKENVAARDIGHEID
Ine van der Sluis, Guyanne van der Horst
Leerkrachtvaardigheden in realistische en leerzame rekenactiviteiten.

234 Als gesprekken moeilijk zijn
GESPREKKEN MET OUDERS 3
Ries Reichardt
Derde en laatste artikel over contacten met ouders, deze keer over de lastige gesprekken.

238 COLUMN
Ben van Oers

242 Ik wil nog wat zeggen
TAALVORMING 2
Suzanne van Norden, Lucie Visch
Geschikte middelen bij taalvorming van jonge kinderen zijn de taaltekening en het bijschrijfgesprek.

245 Aan de slag
Tjitske Fibbe

246 De geest is geschapen om de wereld te cre‘ren
COGNITIEVE ONTWIKKELING
Mari‘lle Poland
Geef kinderen de vrijheid om hun eigen manier van denken te ontwikkelen, op hun eigen niveau.

250 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Het Pinksterfeest.

255 Journaal

256 Prentenboek van de maand
Tyrannosaurus Drup