Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 34 (oktober 2006) Nr. 2

34 Iedereen is knap
MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE
Hanneke Lokhoff
Volgens de Meervoudige Intelligentietheorie van Howard Gardner is elk kind op een andere manier begaafd. Op de ‘Romeroschool’ in Heusden is deze theorie omgezet in een praktische aanpak: het lesprogramma houdt rekening met de talenten van de kinderen.

39 Kunst werk(t)
ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS
Janneke Hagenaar
Kunstzinnige vorming verdient een prominente plaats binnen de onderwijspraktijk; kunst kan worden verbonden aan allerlei activiteiten. Twee onderbouwleerkrachten geven een kijkje in hun groep 1/2 waar het onderwerp beelden centraal stond.

59 Ze begrijpen er toch niks van
ROUWVERWERKING
Yvonne Stikkelbroek, Mariken Spuij
De cognitieve ontwikkeling van een kind bepaalt voor een groot deel of het in staat is te begrijpen dat de dood onomkeerbaar is. Voor leerkrachten is het belangrijk weet te hebben van rouwprocessen bij jonge kinderen en concreet te kunnen helpen.

EN VERDER

38 Sterre
Jacqueline Tournier

42 Aan de slag
Tjitske Fibbe


43 Continu•teit in het basisonderwijs
Ad Boes
Mogelijkheden om continu•teit te verzekeren voor kinderen tijdens hun gang door de basisschool.

47 Spelendleren
Kees Both
Lessuggesties en praktische activiteiten voor kinderen om een bomenboek te maken.

51 Investeren in woordenschat
TAALLIJN VVE
Dorien Stolwijk, Sylvia Peters
De Taallijn VVE vergroot het effect van woordenschatstimulering.

54 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Waar komen de baby’s vandaan?

63 Journaal

64 Prentenboek van de maand
De boom van Barbapapa.