Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 34 (november 2006) Nr. 3

66 Levensbeschouwing in onderwijs aan jonge kinderen
LEVENSBESCHOUWING
Jacqueline Huizinga
Elke school moet aandacht besteden aan levensbeschouwelijke vorming. Het probleem voor leerkrachten is dat hiermee niet neutraal kan worden omgegaan. Basisschool ‘Sint Victor’ in Apeldoorn laat zien welke oplossing zij hebben gevonden.

71 In de muziekzone
MUZIEKONDERWIJS
Ad van der Heijden
Ook in een muzikale activiteit ontstaat de zone van naaste ontwikkeling; de leerkracht behoeft voor leerwinst echter niet bij alle activiteiten aanwezig te zijn. Twee kleuters experimenteren met xylofoons en laten ontwikkeling zien.

76 Kunnen spinnen bijten?
ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS
Bea Pompert
Betekenisvolle activiteiten ontstaan niet op voorhand, maar worden in de levendige werkelijkheid door leerkracht en kinderen samen opgebouwd. Een mooi praktijkvoorbeeld vormt het spinnenonderzoek door een groep 4, waar kinderen ontwikkelingsgericht werken.

EN VERDER

70 Opmerkelijk
Piet van der Ploeg

75 Sterre
Jacqueline Tournier

80 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

82 Jongens in de kinderopvang
KINDEROPVANG
Angela Crott
Door verschillen in behoeften hebben jongetjes het moeilijker in de kinderopvang dan meisjes.

86 Vakwerk
Hieke van der Werff

87 Van manipulerend spel naar rollenspel
SPELTHEORIE
Nienke de Boer e.a.
Onderzoek toont aan dat ook constructiespel kan leiden naar rollenspel.

90 Boekindruk
Jan de Bas

91 Een sinterklaasgevoel met Platvoetje
AUTHENTIEK LEREN
Jacqueline Tournier, Hanneke Pot
Een prentenboek als anker voor een jaar lang onderwijsactiviteiten in groep 1-2.

95 Journaal

96 Prentenboek van de maand
Het betoverde paard