Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 34 (mei 2007) Nr. 9

263 Ruimtekisten: Samen Ontwikkelen, Ervaren en Beleven
Adri‘tte Beemster, Angelique de Druijf
Mytylschool ‘De Ruimte’ in Bergen heeft met haar onderwijsconcept ‘Ruimtekisten’ de Nationale Onderwijsprijs 2006 van de provincie Noord-Holland gewonnen. Hoe werken deze ‘schatkisten’ in de praktijk?

278 Wat te verwachten van een peutertest?
Dolph Kohnstamm
Politici willen dat jonge kinderen worden getest op hun Nederlandse taalontwikkeling. Maar w‡t meet een taaltest eigenlijk bij peuters en kleuters en wie moet die gaan afnemen?

283 STOP lastig gedrag
Maarten Faas, Neel de Bruijn
Het programma ‘STOP 4/7’ is een methode om zeer lastig gedrag van jonge kinderen om te buigen. Het is een ge•ntegreerd aanbod vanuit de jeugdzorg en het onderwijs, met trainingen voor kind, ouders en leerkracht.

EN VERDER

258 Een witte is een poes, een zwarte een kat
Adriana Bus, Maria de Jong
Multimediaversies van prentenboeken hebben een positieve invloed op het uitbreiden van de woordenschat bij jonge kinderen.

262 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

268 Speelwater bij school
Kees Both
Spelen met regenwater op basisschool ‘de Bundeling’: waterbeheer en natuurbeleving.

273 Werken en spelen met plattegronden
Ad van der Heijden
Kleuters verkennen de tweedimensionale ruimte door spelactiviteiten en plattegronden.

277 Sterre
Jacqueline Tournier

287 Journaal

288 Prentenboek van de maand
Mijn eerste boek over cijfers.

288 Oproep onderzoek