Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 34 (januari 2007) Nr. 5

130 Toe zijn aan groep 3
Diny van der Aalsvoort, Carienke Kegel, Marjolein van der Sluis, Dani‘lle Broos
Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 wordt vastgesteld of een kind toe is aan schools leren, schoolrijp is dus. Belangrijke vraag is dan of een leerkracht dat kan beoordelen.

138 Techniek in de onderbouw: Waar zijn we mee bezig?
Lou Slangen
Kleuters groeien op in een wereld vol techniek. Door ze op eenvoudige wijze te betrekken bij het proces van bedenken, maken en gebruiken, wordt het technisch handelen gestimuleerd.

156 Een vrolijke noot in huis
Jan de Bas
De Vlaamse meidengroep K3 is mateloos populair bij jonge kinderen, vooral bij jonge meisjes. Daar lijken de repertoires van Annie M.G. Schmidt en Kinderen voor kinderen niet tegenop te kunnen. Manie of een gat in de muziekmarkt? Wat moeten opvoeders hier van denken.

EN VERDER

133 Aan de slag
Tjitske Fibbe

134 Hoe zet je spelen op de agenda?
Nettie Kwakkel
Er moet meer aandacht voor spelen in de basisschool komen. Hoe maak je er werk van?

142 Spelendleren
Lou Slangen, Gerard Bik
Lessuggesties en praktische activiteiten voor leerkracht en kinderen.

148 Democracy and Culture in de kleuterklas
Anja Tertoolen, Wieke Bosch, Koos Bokhorst

152 Wie gaat er winnen, denk je?
Anneke Noteboom
Rekenspelletjes bij het peilen en stimuleren van getalbegrip.

159 Journaal

160 Prentenboek van de maand
Aan de overkant