Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 34 (april 2007) Nr. 8

226 Kwaliteitsbeleid en Montessorionderwijs
Cees Klaassen, Bas Moll
Onderzoek wijst uit dat kwaliteitsbeleid geen sterk punt is op montessorischolen. Met stappen in kwaliteitszorg kunnen doelen worden vastgesteld voor een verbeterplan in relatie met ‘De gulden tien’.

231 Jongens willen een meester!
Jan de Bas
Op basisschool ‘De Margriet’ in Rotterdam werken zes meesters in de onderbouw. Dat is geen toeval, maar beleid. Een interview met adjunct-directeur Jos van de Sandt en meester Jan van Beek van groep 1-2.

250 Spelen met water
Kees Both
Overtollig water als ‘ontwikkelingsmateriaal’ voor kinderen? Twee praktijkvoorbeelden van basisscholen die besloten op het schoolterrein mogelijkheden voor kinderen te cre‘ren om te spelen met water gen grond.

EN VERDER

230 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

234 De Taaltrein
Sieneke Goorhuis-Brouwer

235 Techniek in de onderbouw: stevig funderen
Lou Slangen
Voorbeeldgedrag en begeleidingsvaardigheden van de leerkracht spelen bij techniek een belangrijke rol.

239 Spelendleren
Lou Slangen, Gerard Bik
Praktische techniekactiviteiten voor leerkracht en kinderen.

243 Sterre
Jacqueline Tournier

240 Het jonge kind: al 40 jaar onvoorspelbaar
Dolph Kohnstamm
Een overzicht van de onderzoeken van Dolph Kohnstamm naar de taalontwikkeling van jonge kinderen.

248 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Wordt hij nog wel beter?

254 Binnenstebuiten
Tamar Kopmels

255 Journaal

256 Prentenboek van de maand
EŽn muisje kan geen optocht zijn.