Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 33 (mei 2006) Nr. 9

COVERARTIKELEN

258 Het belang van grenzen stellen aan het jonge kind
Tom Kroon
Grenzen stellen roept emoties op. Maar kinderen die hiermee – zowel thuis als op school – niet consequent mee worden geconfronteerd, leren zichzelf niet te reguleren en op een geaccepteerde manier voor zichzelf te zorgen.

263 In het circus kun je…
Ad van der Heijden
Het valt in de praktijk vaak niet mee om muzikale activiteiten een zinvolle plek te geven in thema’s. Dit geldt niet voor het circusthema! Daarin verkennen kinderen verschillende rollen en wordt muziek op een vanzelfsprekende manier verwerkt.

271 Kleuterjuf exit, de methode meester?
Wila Meijer
Verdwijnt de professionaliteit van de klassiek opgeleide kleuterleidster? Wordt het werken met jonge kinderen eerder beoordeeld op leerlijnen die objectief en expliciet zijn uitgezet op papier? Over de teloorgang van de specifieke kwaliteiten van de kleuterdidactiek.

EN VERDER

262 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

267 Binnenstebuiten
Tamar Kopmels

268 Sterre, een meisje met een beetje extra
Jacqueline Tournier
Start van een column van een moeder over haar geestelijk gehandicapte kind.

276 Werken met Montessorimateriaal
Hanneke Galama-Koolen
Onderwijsactiviteiten ontwerpen met materialen voor jonge kinderen.

280 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Prentenboekbespreking met als thema tellen.

283 Communiceren met peuters en kleuters
Jeroen Aarssen
Gespreksactiviteiten met jonge kinderen vanuit de basisbehoeften.

286 BoekIndruk
Jan de Bas

287 Journaal

288 Prentenboek van de maand
Kleine muis zoekt een huis.