Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 33 (maart 2006) Nr. 7

COVERARTIKELEN

194 30 Jaar ErvaringsGericht Onderwijs
Ferre Laevers
Het Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs viert in het Belgische Antwerpen op 21 en 22 april haar dertigjarig bestaan. Professor Ferre Laevers, grondlegger van EGO, blikt terug en schetst het concept vanaf de pionierstijd naar de toekomst.

199 Vrij met water en zand
Hanneke Galama-Koolen
Ongestoord spelen met water en zand werkt ontspannend op jonge kinderen; zo kunnen zij emoties verwerken die hen belemmeren in hun ontwikkeling. Een pleidooi voor de zandbak en de waterbak in de klas met tal van suggesties die kinderen uitnodigen tot handelen.

211 ICT in groep 3
Ester van Oers
De computer is meer dan een middel om jonge kinderen losse vaardigheden te laten oefenen. Dit staat ook haaks op de visie binnen het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Teksten en presentaties maken op de computer over en voor een thema, vormen zinvolle aanvullingen op het onderwijsaanbod in de onderbouw.

EN VERDER

203 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

204 Jouw verhaal is mijn venster
Mari‘lle Poland
Hoe leerkrachten narratieve competentie bij kinderen kunnen peilen.

208 Po‘zie in beeld
Pieter Mols
Vernieuwde opzet van een po‘zieproject, uitgevoerd op basisscholen in Valkenswaard en Bergeijk.

214 Prentenboek van de maand
Peter en de Wolf

215 Tijd voor kleuters
Ed Koekebacker, Suze van der Pol
Praktijkbeschrijving van ‘Tijdwijzer’ in groep 1-2.

219 …Hier ga ik naar school
Marije Hemmer
Ervaringsverhaal van een kind met een rugzakje op de reguliere basisschool.

223 HJK Journaal