Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 33 (januari 2006) Nr. 5

COVERARTIKELEN

132 Mogen peuters nog peuteren en kleuters nog kleuteren?
ONTWIKKELING
Sieneke Goorhuis-Brouwer
De ontwikkeling van kinderen tot ongeveer zeven jaar is anders van aard dan die erna. Vanaf die leeftijd zijn ze in staat tot schools leren. Het verschil tussen kleuters en schoolkind kan begrepen worden vanuit de vroegkinderlijke ontwikkeling.

141 De Andere Basisschool
SCHOOLCONCEPT
Spier ten Doesschate en Jan Hooiveld
Het concept ‘De Andere Basisschool’ wil de spanning opheffen tussen wat kinderen als betekenisvol ervaren om te doen en wat leerkrachten zinvol vinden om te leren. In een drietal artikelen zullen de auteurs de grondbeginselen van het concept ontvouwen en de praktijk beschrijven

150 Jonge kinderen als (mede)burgers
EECERA 2005
Wieke Bosch, Anja Tertoolen en Koos Bokhorst
Verslag van het vijftiende EECERA-congres dat afgelopen september in het Ierse Dublin werd gehouden. Welke boodschap hadden de sprekers voor het onderwijs aan jonge kinderen in Nederland?

EN VERDER

130 De kleuterschool moet terug!
CONGRES
Ad Boes
Nabeschouwing van het congres onder die noemer, gehouden op 25 november 2005.

136 Juf, kijk eens wat ik heb gemaakt!

CREATIEVE ACTIVITEITEN
Monique van der Heijden
Hoe kunnen alle kinderen plezier beleven aan beeldende activiteiten?

140 Pleinwacht
Martin Heeffer

144 De driftbui in de supermarkt is niet de eerste…
OPVOEDEN TIJDENS DE AUTONOMIEFASE
Ries Reichardt
Het jonge kind in de autonomiefase.

148 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Prentenboekbespreking met als thema bezinning.

154 Binnenstebuiten
Tamar Kopmels
Filosoferen over echt en onecht.

155 Denk even na!
SPEELSE DENKACTIVITEITEN VOOR JONGE KINDEREN
Fred Goffree
Speelse reken/denkactiviteiten voor kleuters.

159 HJK Journaal

160 Prentenboek van de maand
Binkie is boos.