Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 33 (februari 2006) Nr. 6

COVERARTIKELEN

162 Kunnen jonge kinderen abstract denken?
ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS
Ben van Oers
Als de school impliciet of expliciet de taak heeft om het abstracte denken te ontwikkelen, hoe kunnen leerkrachten leerlingen daar dan op voorbereiden? Ontwikkelingsgericht onderwijs laat zien dat dit goed mogelijk is door bouwtekeningen en plattegronden te maken.

171 Leve de verscheidenheid!
Kees Both
Steeds vaker lukt het een schoolteam om een schoolnatuurtuin te realiseren. Een natuureducatieve schoolomgeving biedt kinderen volop mogelijkheden om te leren van en door de natuur. Drie schoolterreinen in Zuid-Limburg tonen hun bonte verscheidenheid.

180 Een school in ontwikkeling: het Brasconcept
SCHOOLONTWIKKELING
Rikie van Blijswijk
Op de Haagse basisschool De Bras ontwikkelen leerkrachten samen met leerlingen een onderwijspraktijk die bij hen past. De basisbehoeften competentie, relatie en autonomie vormen het fundament van de pedagogische visie van de school; volgens de teamleden: het hart van de school.

EN VERDER

166 Van bouwwerk naar bouwtekening
WISKUNDIGE ACTIVITEITEN
Ans Veltman
Jonge kinderen leren schematiseren.

169 Prentenboek van de maand
De puike postbode.

170 Vakwerk
Elisabeth Schaap

175 Balans tussen nature en nurture
TAALONTWIKKELING
Sieneke Goorhuis-Brouwer
Hoe zinvol is stimulering van de taalontwikkeling bij jonge kinderen?

179 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

184 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Prentenboekbespreking met als thema verliefd.

186 De 100 rollen en taken van de leerkracht
REGGIO EMILIA
Tienke van der Werf en Margot Meeuwig
In het VVE-programma SPOREN is de leerkracht een pedagogische begeleider.

190 Boekindruk
Jan de Bas

191 HJK Journaal

192 Win een docententas!