Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 33 (december 2005) Nr. 4

COVERARTIKELEN

98 De overgang van groep 2 naar groep 3

ONDERWIJSPOLITIEK
Ad Boes
In 1985 is de Wet op het Basisonderwijs ingevoerd. Na twintig jaar is het tijd om de vraag te beantwoorden wat het realiseren van basisonderwijs, dat overeenstemt met de bedoelingen van de wetgever, in de weg staat.

106 Spel met de pop
Tjitske Fibbe
Spel met poppen in een kast dat goed gaat, ziet er bedrieglijk eenvoudig uit. Het vraagt veel oefening en een goede voorbereiding. Adviezen dus voor leerkrachten die weinig ervaring hebben; het katern ‘Spelendleren’ sluit hierbij aan met praktische aanwijzingen en spelsuggesties.

118 Kinderen in beweging
MOTORISCHE ONTWIKKELING
Kees Both
Veel en divers bewegen is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tussen vier en zes jaar van cruciaal belang. Het leidt tot een positief zelfbeeld dat ook basaal is voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

EN VERDER

102 Samen werken gaat niet vanzelf!
CO…PERATIEF LEREN
Monique van der Heijden

Praktijkervaringen van een onderbouwleerkracht met cošperatief leren.

109 Poppenkast spelen
SPELENDLEREN
Katern met praktische suggesties.

117 Opmerkelijk
Piet van der Ploeg

122 Psychisch geweld bij jonge kinderen
KINDERMISHANDELING
Ries Reichardt
Derde en laatste artikel over kindermishandeling: het moeilijk te herkennen psychische geweld.

125 Werkgroep Kritische Kleuterleidsters (WKK)
Opheffing van de WKK op 5 november 2005.

126 BoekIndruk
Jan de Bas

127 HJK Journaal

128 Prentenboek van de maand
EŽn haan gaat op wereldreis.