Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 33 (april 2006) Nr. 8

COVERARTIKELEN

226 Jongens, hoe anders zijn ze dan meisjes?
Angela Crott
Uit recent onderzoek blijkt dat jongens wel degelijk verschillen met meisjes. Het verschil wordt bepaald door de genen en niet door de opvoeding. Dit zou kunnen betekenen dat jongens anders benaderd moeten worden, zowel thuis als op school.

234 De allereerste woorden
Sylvia Bacchini, Hanneke Pot & Mieke Smits
Een goed fundament aan woorden is een voorwaarde voor het leren van taal. Anderstalige kinderen moeten daarom op het gebied van woordenschatuitbreiding een doordacht aanbod krijgen. De onderzoeksgroep van de SLO heeft daartoe een lijst samengesteld.

238 Kijk! En Doe
Carola Riemens & Liesbeth van Waas
Op veel scholen wordt de ontwikkeling van kinderen gevolgd met een observatie- en registratiesysteem. Hiermee krijgt de leerkracht een beeld van het ontwikkelingsperspectief van de kinderen. In het programma ‘Kijk! En Doe’ worden de ontwikkelingslijnen gekoppeld aan de leerlijnen.

EN VERDER

230 De Andere Basisschool in de praktijk
Jan Hooiveld & Spier ten Doesschate
Praktijk van twee pilotscholen voor Speciaal Basisonderwijs: De Piramide en De Zonnewijzer.

233 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

242 Families in beeld met de familiemuur
Wendy Doeleman
Een praktische methodiek om met kinderen te praten over hun achtergrond.

245 Binnenstebuiten
Tamar Kopmels

246 Even alles op een rijtje zetten….
Mari‘lle Poland
Kinderen helpen met de verbinding tussen informeel en formeel denken.

250 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Prentenboekbespreking over Pasen: ‘Ei, ei, ei.’

252 Een kind is niet je bezit
Theo Cappon
Over het dilemma kinderen sturen of laten groeien.

255 HJK Journaal

256 Prentenboek van de maand
Vader Zeepaard.