Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 32 (oktober 2004) Nr. 2

COVERARTIKELEN

34 Koers Primair Onderwijs, notities bij een ministerieel plan

Ad Boes
Afgelopen juni verscheen het meerjarenbeleidsplan van minister Maria van der Hoeven ‘Koers Primair Onderwijs, Ruimte voor scholen’. Zij geeft daarin de richting en de hoofdlijnen aan van het beleid voor het primair onderwijs tot 2010. Enkele notities daarbij.

38 Onder-dak: jonge kinderen tekenen, bouwen en metselen!
Pieter Mols
In ‘Onder-dak’, project voor een kunstdiscipline voor de Veldhovense basisscholen, stond afgelopen jaar architectuur centraal. Jonge kinderen werkten aan boeiende activiteiten rondom vormgeven. Er werd zelfs een echt huisje op het speelplein gemetseld.

44 Denkbeelden over beelddenken
Roel de Groot
Beelddenken is een manier van verwerken van informatie en gŽŽn leerstoornis. Er zijn rond dit begrip vaak vele mysteries geweven; het is daarom goed wanneer leerkrachten weten wat beelddenken is en hoe ze het gedrag kunnen onderkennen.

EN VERDER

37 Grondwerk

RUBRIEK
AndrŽ Janssen

42 De Boerderijschool
Broer Feenstra
Een antroposofische basisschool met een wachtlijst.

47 Prentenboek van de maand

48 Wat ben jij saai!
Greet Caminada e.a.
Beschrijving van een geslaagde aanpak van de problemen van een kind dat in beelden denkt.

52 Knutsels
RUBRIEK
Thea van Mierlo

54 Leerkrachten positief over het portfolioproject
Jos Castelijns e.a.
Evaluatie van het veranderingsproces door invoering van het portfolioproject op de Theo Thijssenschool in Sappemeer.

58 Onderwijs Onderweg
RUBRIEK
Wim Verweg

59 Wederzijdse verrijking dankzij de Tandem
Marijke Wilssens
De Belgische thuisdienst De Tandem begeleidt de integratie van kinderen met een mentale handicap in de reguliere school.

63 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Prentenboekbespreking met als thema reizen.