Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 32 (november 2004) Nr. 3

COVERARTIKELEN

73 Meetkunde op de basisschool: be-grijpen van de ruimte

Ed de Moor
Al heel jong doen kinderen ervaringen op met verschijnselen als spiegelen en schaduwen; zaken die te maken hebben met meetkundige principes. Zou meetkunde dus een volwaardige plek moeten hebben in het onderwijs in de basisschool?

86 EŽn kind, ŽŽn plan
Anneke Elenbaas
De stichting Jorik (Jonge Risico Kinderen) zet zich in voor het ontwikkelen en verbreden van expertise op het gebied van jonge risicokinderen. Door een jaarlijks symposium biedt zij professionals mogelijkheden hun handelingsbekwaamheid inzake kwetsbare kinderen te vergroten. Een verslag van het eerste symposium.

90 Allemaal een Pietendiplima!
Nelleke Boon
In deze periode van het jaar is een Pietencircuit een zeer geschikte vorm om een spannende bewegingsles voor jonge kinderen in te vullen. Belangrijk voor een vlot verloop is een goede voorbereiding, het inventariseren wat nodig is en de hulp van ouders. Dit artikel vormt een praktische handleiding daarvoor.

EN VERDER

66 Ontwikkelingsgericht lezen zorgvuldig implementeren!
Bea Pompert
Reactie op het artikel van Lorien de Koning ‘Automatisering in het leesproces ontbreekt in ontwikkelingsgericht onderwijs’ in september 2004.

67 Grondwerk
RUBRIEK
AndrŽ Janssen

68 Interesse als onderwijsmiddel voor jonge kinderen
Mari‘lle Poland
Moet onderwijs altijd leuk en interessant zijn voor kinderen?

72 Opmerkelijk
COLUMN
Piet van der Ploeg

77 Spelendleren
Gerard Bik
Praktische katern.

85 Boekindruk
Wim Westerman
Bespreking van ‘Jonge kinderen leren meten en meetkunde’.

94 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Thematische prentenboekbespreking: De vele kanten van olifanten!

96 Berichten uit het veld

97 Prentenboek van de maand
De slak en de walvis.