Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 32 (maart 2005) Nr. 7

COVERARTIKELEN

196 De school van de mogelijkheden
Ceciel Verheij
In Herning, in het Deense Jutland, staat een opmerkelijke school: ‘Bifrost’. De pedagogische aanpak beoogt een brug te slaan tussen fantasie en kennis, tussen verstand en gevoel. Dit onderwijsexperiment trekt al zestien jaar de aandacht. Een interview met oprichtster en directrice Bodil Abildtrup Johansen.

201 Wie heeft er van mijn bordje gegeten?
Pieter Mols
Erfgoed is geschiedenis van dicht bij huis en kan een rol spelen in het onderwijs aan jonge kinderen. Aan de hand van het sprookje van Sneeuwwitje zijn activiteiten ontwikkeld die kleuters uitdagen om betekenis te geven aan alledaagse dingen. Open activiteiten die uitgevoerd worden in hoeken.

205 Reis naar het midden van de aarde
Ilse van der Put, Frank ter Beek en Charlotte Verhees
Spelen met aarde ligt kinderen na aan het hart. Aarde is er altijd; ook op school, onder de stoeptegels. De bodem is een belangrijk en wonderlijk technieklokaal. De Stichting ‘Bodem.nu!’ heeft spannende activiteiten ontwikkeld voor kinderen, Spelendleren geeft een voorproefje.

EN VERDER

200 Binnenstebuiten
Tamar Kopmels
Hetzelfde, dezelfde, of toch anders?

207 Spelendleren
Een bodem-ontdekplek; katern met praktische lessuggesties.

215 Onderwijs Onderweg
Wim Verweg

216 Elk gezin is waarde(n)vol
Wendy Doeleman
Overeenkomsten en verschillen in opvoedingsdoelen tussen ouders en leerkrachten.

219 Prentenboek van de maand
Kijk ik vlieg!

220 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Thematische bespreking over de maan.

222 Broekpoepen, kan een kind daar wat aan doen?
Liesbeth Geerdes-Klaassen
Wat leerkrachten kunnen doen voor kinderen met ontlastingsproblemen.

225 Boekindruk
Karel Mulderij

226 Berichten uit het veld