Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 32 (juni 2005) Nr. 10

Thema: SPELEN IN DE 21ste EEUW

292 Spelen in de 21ste eeuw
THEMA
Bert van Oers
Inleiding themanummer 2005.

297 De magische kracht van het rollenspel
THEMA – ROLLENSPEL
Frea Janssen-Vos
Ontwikkeling van het rollenspel.

301 Hoe vrij willen we het buitenspel?
THEMA – BUITENSPEL EN BEGELEIDING
Greet Caminada
Buitenspel in de onderbouw.

304 Serieus spelen en spelenderwijs werken
THEMA – SPEL EN KINDERDAGVERBLIJVEN
Maritta HŠnnikainen
Spelen en spelletjes doen in het kinderdagverblijf.

308 Met echte spullen speel je beter!
THEMA – SPEL EN SPELMATERIALEN
Didy van Brandwijk
Impressies over peuterspel.

312 Spelactiviteiten bij thema’s
THEMA
Renilde Obbens en Wilma leeuw
Fotoreportage over spel.

314 Spel begeleiden: oefening baart kunst!
THEMA – SPEL EN INTERACTIES
Nelleke Brandenbarg en Japke Schonewille
Kijken naar en reflecteren op het spel van kinderen en het eigen handelen.

318 Een wereld om in te spelen
THEMA
Wilma Meijer
Column.

319 Spelen en leren met spelletjes
THEMA – GEZELSCHAPSSPELEN
Marije Bakker
Gezelschapsspelletjes in het onderwijs.

323 Ik weet alles al!
THEMA – SPELEN EN LEREN MET MUZIEK
Ad van der Heijden en Lydia de Jong
Een rijke muzikale leeromgeving voor jonge kinderen.

328 Spelenderwijs naar een rijke woordenschat
THEMA – SPEL EN TAALONTWIKKELING
Debbie Duijkers
Onderzoek naar woordenschatontwikkeling tijdens spel.

332 Ik speel dus ik denk
THEMA – SPEL EN COGNITIEVE ONTWIKKELING
Jo Nelissen
Relatie tussen spel en de cognitieve ontwikkeling.

336 Kleuters spelen samen en alleen
THEMA
Anthon de Vries
Sociale identiteitsontwikkeling.

340 Samen werken aan spel
THEMA
Martin Heeffer
Spel in het speciaal basisonderwijs

344 Sensorisch ervaren als spel
THEMA – SPEL OP DE MYTYLSCHOOL
Ernst van Nieuwburg en Dorien Timmermans
Spel als basis voor meervoudig gehandicapte kinderen.

348 Kijken naar spel
THEMA – SPEL EN PSYCHE
Joop Hellendoorn
Spel en diagnostiek.