Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 32 (januari 2005) Nr. 5

COVERARTIKELEN

130 Onderwijs op gelijke leggers

Josette Hoex
Een goed onderwijsaanbod sluit aan op wat de maatschappij nodig heeft. De school alleen kan dat niet realiseren. Ouders, leerkrachten en alle andere opvoeders zullen in gesprek moeten gaan hoŽ kinderen welbevinden te bieden en toe te rusten voor een democratische samenleving.

146 Binnenstebuiten – denken en praten met kleuters
Tamar Kopmels
Het is spannend om het ontluikende denken en praten van peuters en kleuters te stimuleren en uit te diepen. Door gerichte activiteiten aan te bieden, kunnen leerkrachten kinderen prikkelen zelfstandig na te denken. In de nieuwe rubriek ‘Binnenstebuiten’ staan hiervoor concrete aanwijzingen.

150 Met een oude Citro‘n HY door Kokkelburg
Marco Moerbeek
Op basisschool De Cocon in Alkmaar werken leerkrachten ontwikkelingsgericht met heterogene groepen. Binnen die groepen wordt het onderwijs opgebouwd rond thema’s. Dit praktijkvoorbeeld toont hoe een uitdagende leeromgeving wordt ingericht met thema’s uit het boek ‘Otje’.

EN VERDER

134 Denken en doen

Hanneke Galama-Koolen
Werken met Fršbelblokjes, het veelzijdige ontwikkelingsmateriaal voor de brede persoonsontwikkeling van het jonge kind.

138 HŽ, de zon zit in zon-ne-bloe-men-zee!
Margareth van Kleef
Het fonologisch bewustzijn bij kleuters ontwikkelen met werkteksten op groot formaat.

142 Kindergarten – tuin voor kinderen
Kees Both
De bedoelingen van Fršbel met een tuin voor kinderen.

149 Binnenstebuiten
Tamar Kopmels
Groot en klein.

153 Prentenboek van de maand
Beertjes Bootje

155 Grondwerk
AndrŽ Janssen
Reukflesjes.

156 Winkelen in Amsterdam Oost
Tienke van der Werf en Margot Meeuwig
Praktijkvoorbeeld van onderwerpwerken binnen het pedagogische VVE programma SPOREN.