Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 32 (december 2004) Nr. 4

COVERARTIKELEN

98 Praktijkdiagnostiek van de leerkracht

Anneke Elenbaas, Yvonne Leenders e.a.
Het laatste artikel in het drieluik ‘Handelingsgericht werken met jonge kinderen in risicosituaties’. De leerkracht is de spil in het diagnostisch proces bij een kwetsbaar kind. De beschrijving van een pilotsituatie in de regio Dokkum maakt de invloed van de leerkracht duidelijk.

108 Het is nooit genoeg

Bert van Oers, Barbara Nellestijn en Isabel Peters
Op Malta vond afgelopen september de 14e Conferentie van de European Early Childhood Education Research Association plaats. Ook Nederlandse ontwikkelaars, onderzoekers en opleiders leverden een bijdrage aan internationale ontwikkelingen. Een nabeschouwing over groeiend inzicht.

114 Ontwikkelingsmateriaal in de onderbouw
Hanneke Galama-Koolen
In de onderbouw blijft veel ontwikkelingsmateriaal in de kast staan, omdat de oorsprong en de bedoeling niet altijd meer bekend zijn. Dat is zorgelijk, want juist dit materiaal staat in nauw verband met het doel, leerinhouden, didactische werkvormen en leeractiviteiten van jonge kinderen. een toeleiding naar een nieuwe rubriek.

EN VERDER

102 Oefening in empathie

Nettie Kwakkel-Scheffer
Kinderen respect en medeleven leren met behulp van verhaaltjes.

105 Prentenboek van de maand
De dag dat de kleintjes het bos in kropen.

106 Knutsels
RUBRIEK
Marjon Heijmans

112 Kerstverhaal
Wim Westerman

117 Seks, moet je daarover praten?
Martine Delfos
Afsluitend artikel van de serie ‘School: Leren en opvoeden’.

121 Seksuele voorlichting op school
Channah Zwiep
Bespreking lespakket ‘Relaties en Seksualiteit voor groep 1 t/m 8’.

123 Praten met kinderen in conflictsituaties
Justine Mol
Geweldloze communicatie, de visie van Marshall Rosenberg in de praktijk.

126 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Thematische bespreking over humeuren.

128 Berichten uit het veld