Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 32 (april 2005) Nr. 8

COVERARTIKELEN

228 Spelen en leren met Puk en Ko
Els Groenewoud
Puk & Ko en Ik & Ko vormen samen met aanvullende uitgaven ‘KO-totaal’, een educatief programma dat systematisch werkt aan de brede ontwikkeling van peuters en kleuters; van peuterspeelzaal naar groep 3. Impressies uit de praktijk.

236 Naald en draad als vormgevende activiteit
Hanneke Galama-Koolen
Initiatieven van jonge kinderen honoreren, betekent nadenken over geschikte momenten en daaraan pedagogisch-didactische consequenties te verbinden. Werken met naald en draad past goed bij individuele initiatieven van kinderen.

240 Dagarrangementen in de wereld van het jonge kind
Liesbeth Schreuder
Sommige brede scholen experimenteren met een aaneengesloten aanbod van onderwijs, opvang en activiteiten voor schoolkinderen. Een compleet dagarrangement voor alle kinderen, niet alleen voor kinderen van werkende ouders. Is dit een nastrevenswaardig en bereikbaar ideaal?

EN VERDER:

232 Zijn peuters te volgen?
Loes Kleerekoper
Welke peutervolgsystemen worden er gebruikt en wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

244 Werken met sprookjes: een wegwijzer voor het leven
Hanne Looij
In de vrijeschool staat in elk schooljaar een bepaalde groep verhalen centraal; deze zogenaamde ‘vertelstof’ is de kern van dat onderwijs.

248 Opmerkelijk
Piet van der Ploeg

249 Te licht bevonden?
Marian Jongmans
Minder ernstige motorische beperkingen bij jonge kinderen zijn lastig op te sporen. Wat kan er in de opsporing verbeterd worden?

253 Ouders en school: partners in verantwoordelijkheid
Maaike Lok
Samen-Scholen-Formule: ouders en leerkracht maken vrijwillig afspraken over wederzijdse verantwoordelijkheden.

256 Boekindruk
Hanneke Pot
Intercultureel erfgoed.

258 Prentenboek van de maand
Een zaadje in de wind.

258 Berichten uit het veld