Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 31 (oktober 2003) Nr. 2

COVERARTIKELEN:

34 Consensus en vernieuwing in het bewegingsonderwijs

Marco van Berkel
Bewegingsonderwijs is niet anders dan ander onderwijs in de basisschool. Ook in het bewegingsonderwijs zijn opvattingen over het leren van jonge kinderen die in de jaren tachtig nog botsten, naar elkaar toegegroeid. De idee‘n daarover hebben zich meer ontwikkeld naar ervaringsleren. In een serie artikelen over bewegingsonderwijs aan jonge kinderen wordt ingegaan op de huidige praktijk.

47 Wittering.nl: een nieuwe basisschool in beeld
Jan Simons
De Stichting Primair Onderwijs ‘s-Hertogenbosch, de Sint Jan Stichting en KPC Groep hebben het initiatief genomen voor een nieuwe basisschool in de Rosmalense wijk De Groote Wielen: Wittering.nl. Deze school start in augustus 2004 en zal op fundamenteel andere wijze onderwijs gaan geven aan kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar.

57 Professionele tussenschoolse opvang
Liesbeth Schreuder
De problemen rond het overblijven op school zijn zo langzamerhand wel bekend. De kwaliteitsverbetering wordt op dit moment vooral via scholing aangepakt en overblijfkrachten gaan massaal op cursus. De Vereniging Openbaar Onderwijs is pleitbezorger van een professioneler overblijfbeleid onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

EN VERDER:

38 Beter leren lezen met een interactieve aanpak

Hanneke Wentink
Uit de praktijk blijkt dat rond de herfstvakantie de leerkracht van groep 3 een beeld krijgt van beginnende leesproblemen van de kinderen in de groep. Hoe die aan te pakken?

42 De speurtocht in de klas
Pieter Mols
Een praktische uitwerking van de metafoor als middel om het onderwijs aan jonge kinderen te verrijken.

46 Boekindruk
Loes Kleerekoper
Boekbespreking

50 Past rekenen-wiskunde wel bij jonge kinderen?
Jo Nelissen
Wiskunde hangt sterk samen met het probleem dat moet worden opgelost. Een uitdaging voor jonge kinderen.

53 Prentenboek van de maand

54 Spelen met touwen blijft verrassen
Greet Caminada
Aanleidingen voor onderbouwleerkrachten om touwen nadrukkelijk aan te bieden op de speelplaats of in het speellokaal.

61 Soms kan ik niet meedoen met gym
Bettina van de Kar
Informatie en praktische tips voor leerkrachten die een kind met astma in de klas heeft.

64 Berichten uit het veld