Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 31 (maart 2004) Nr. 7

COVERARTIKELEN

194 Handelingsgericht werken met jonge risicokinderen
Yvonne Leenders en Diny van der Aalsvoort
In een drietal artikelen wordt het project ‘Handelingsgericht werken met jonge risicokinderen’ (HGW) belicht; een project dat wordt uitgevoerd in opdracht van Weer Samen Naar School+. De eerste bijdrage gaat over jonge kinderen in risicosituaties, maar vooral ook over hun leerkrachten.

202 Spelen in de wildernis
Sigrun Lobst
In hartje Rotterdam, verscholen in een bosplantsoen, ligt het unieke biotoop ‘De Speeldernis’. Deze natuurspeeltuin heeft als hoofddoel een hoogwaardige ruimte te cre‘ren voor de speelse ontmoeting van natuur en kinderen. Op verzoek van leerkrachten wordt aangesloten op thema’s van scholen.

214 Poppen zoals wij
Annemiek van Beurden en Wendy Doeleman
De methode ‘Poppen zoals wij’ is bedoeld voor jonge kinderen in de leeftijd van ŽŽn tot en met zeven jaar. De methode werkt met karakterpoppen die een vriendje worden in de groep. Vanuit een pedagogische visie wordt de sociaal-emotionele, de cognitieve en de identiteitsontwikkeling van kinderen gestimuleerd.

EN VERDER

198 Veranderingen in het taal/leesonderwijs in groep 3

Margareth van Kleef en Wilmie Jenniskens
Praktijkverhaal over een blijvend veranderingsproces in groep 3 mede door overdracht naar collega’s.

201 Prentenboek van de maand

207 Boekindruk

Loes Kleerekoper
Bespreking van ‘t Tijdloze Uur.

208 Rouw bij moslims
Hanneke Pot
Wat moet je als leerkracht weten over rituelen rond de dood in andere culturen?

212 Knutsels
Joke Offringa en Hanneke Lucassen
Knutselen voor Pasen

217 Peuters en natuur
Marja van Graft
Werken met jongste kleuters en peuters aan natuuractiviteiten vanuit het Utrechtse project ‘Peuters en natuur’.

221 Prentenboeken
Tjitske Fibbe
Thematische prentenboekbespreking over liefde en verliefd zijn.

224 Berichten uit het veld