Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 31 (juni 2004) Nr. 10

Thema: BEGINNEN… EN DOORGAAN!

290 Beginnen… en doorgaan!
THEMA
Anja de Rooij
Inleiding themanummer 2004

292 Op zoek naar levensbeschouwelijk onderwijs
THEMA – LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING
Wim Westerman
Levensbeschouwing is meer dan ooit in discussie. In de huidige samenleving is de traditionele overdracht van levensbeschouwing aan vervanging toe; leerkrachten zijn druk op zoek naar nieuwe methodieken voor levensbeschouwelijke ori‘ntatie voor jonge kinderen.

298 Taal: eerder beginnen en (inter)actiever doorgaan
THEMA – TENDENSEN IN HET TAALONDERWIJS
Akke de Blauw
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met stimulering van taalvaardigheid, zeggen sommigen. En zorg dan voor een doorgaande lijn. Geef kinderen en actievere rol, zeggen anderen. En zorg voor meer samenhang. Wat zijn de nieuwe richtingen binnen het taalonderwijs anno 2004?

303 Van meet af aan!
THEMA – REKEN-WISKUNDEONDERWIJS
Niko Fijma
Rekenen en wiskunde zijn vanaf het prille begin (impliciet) aanwezig in het handelen en denken van jonge kinderen. Ze zijn er voor hun brede persoonlijkheidsontwikkeling bij gebaat als de leidster/leerkracht dit niet negeert. Om kinderen ook zŽlf continu•teit in hun handelen te laten ervaren is het motto: rekenen en wiskunde verbinden aan interessante activiteiten.

310 De wereld in met jonge kinderen
THEMA – WERELDVERKENNING
Lot Hannik
Om kinderen te helpen de wereld te verkennen, kunnen leidsters en leerkrachten de wereld in de klas halen of op stap gaan buiten de school. Als uitwerking van wereldor•entatie, verkeersonderwijs voor jonge kinderen.

314 Digitale kleutertoetsen
Wim Rosier
Leerlingvolgsysteem Citogroep voor kleuters digitaal.

315 De doorgaande lijn in een natuurlijke buitenruimte
THEMA – NATUURONDERWIJS
Sigrun Lobst
Buitenruimtes van peuterspeelzalen en basisscholen kunnen een belangrijke rol in de natuureducatie innemen. Nu veel kinderen geen gelegenheid meer hebben om in natuurlijke buitenruimtes ongedwongen sleutelervaringen met de natuur te verwerven, wordt die rol alleen maar belangrijker.

321 Blijvend in beweging!
THEMA – BEWEGINGSONDERWIJS
Roeland Maier
Kinderen ontdekken veel in en door beweging; het kind leert daardoor zichzelf en de omgeving kennen. De bewegingservaring die kinderen opdoen is dan ook van groot belang voor hun levenservaring. Kinderen hebben daar geen boodschap aan: die genieten louter van het bewegen zelf.

326 Muziek… meer (dan) plezier!
THEMA – MUZISCHE VORMING
Hans van Eerden
Muziek en beweging horen bij het kind. Ze vormen dŽ manier waarop het leert en communiceert. Muzische vorming is daarom een fantastisch expressiemiddel, waarin vele soorten communicatie aan bod komen: via klank, vorm en expressie.

331 Sociale competentie voor klein en groot
THEMA – SOCIALE VAARDIGHEDEN
Lonneke van Dijk, MarlŽone Goudswaard en Erna Broersma
Een goede ontwikkeling van sociale vaardigheden op jonge leeftijd is van enorm belang voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Maar hoe kun je op een goede manier leren omgaan met problemen? Over sociale competentie en de weerbarstige praktijk.

336 Doorgaan met de doorgaande lijn
THEMA – ONDERWIJSINSPECTIE
Miriam Baltussen en Jan Rijkers
De inspectie heeft bij haar schoolonderzoeken vaak opmerkingen gemaakt over het al dan niet aanwezig zijn van een ‘doorgaande lijn’ in het aanbod. Op veel scholen leidde dit tot discussie. Vaak bestond er ook onduidelijkheid over de inhoud van de term ‘doorgaande lijn’. Wat houdt dit nu precies in?

340 Prentenboek van de maand