Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 31 (januari 2004) Nr. 5

COVERARTIKELEN

130 Werken is nepspelen

Martine Delfos
De bekende psycholoog Martine Delfos schrijft voor ‘De wereld van het jonge kind’ een serie van vier artikelen over de mogelijkheden van de school in de opvoeding van kinderen. Zij opent de serie met een bijdrage over de betekenis van spelen voor kinderen.

143 Videointeractiebegeleiding in de speelzaal
Loes Pieters
De School-Video-interactiebegeleider helpt leerkrachten bij zelfreflectie in samenspraak met de beelden die zijn opgenomen. Deze methode leidt tot verbetering van de wijze van lesgeven en biedt mogelijkheden tot persoonlijke groei van leerkrachten. Een praktijkvoorbeeld.

154 Agressieve of zeer betrokken ouders?
Henk Moorlag
Ook de basisschool wordt in toenemende mate geconfronteerd met agressieve ouders. Ze zijn het niet eens met het beleid van de school of verschillen van opvatting over de aanpak van het kind. Sommige ouders zetten met fysiek geweld hun mening kracht bij. Hoe dan te handelen?

EN VERDER

134 Pleinwacht

Arie de Bruin
Column.

135 Blijf er met de vingers af!
Anneke Elenbaas, Ria de Graaf, Annie Maijers, Anneke Perdaems en Ellen van Schaik
Vijf professionals uit het onderwijs willen binnen hun werk de visie van de Wilds gestalte geven: zij reisden naar Tumbaco in Ecuador.

139 Hoekenwerk
AndrŽ Janssen
Het postkantoor.

140 Praten rondom prentenboeken in peuterspeelzalen.
Judith Stoep en Janneke Corvers
Het multimediale taalbevorderingsproject Z@ppelin Logeerboek.

147 De speelplaats in beeld
Greet Caminada en Jaap Bros
Oplossingen en schetsen voor concrete verbeteringen van de speelplaats voor kleuters.

151 Geloven in wat je doet
Jorinde de Fraiture
Ouders meer bij de school betrekken door oudermeetings en huisbezoeken.

157 Kwaliteit aan de basis in Noord-Holland!
Marianne Spiekerman, e.a.
Een fotoverslag van enthousiaste en actieve betrokkenheid van de Regionale Dagen Jonge Kinderen.

159 Prentenboek van de maand

160 Berichten uit het veld